Minneord – Sverre Braaten

HomeDiverse

Minneord – Sverre Braaten

Sverre Braaten ble født den 22. mars 1928 og døde den 27. januar 2000. Han var opprinnelig styrmann av yrke, og gikk gradene i Oslo brannvesen fra han ble ansatt der i 1956 til han gikk av i 1992, da med tittelen branninspektør og som leder av opplæringsavdelingen.

Brannverner  nr.1

Sverre har hatt sin hånd borti svært meget som angikk brannvern i hele sin yrkeskarriere. Han var ofte Oslo brannvesens representant når nasjonale tiltak skulle iverksettes, han deltok i grupper og utvalg som arbeidet med informasjon og forebyggende arbeide, han ble brukt og kanskje også sikkert til tider nesten misbrukt av de som ga ut brosjyrer, bøker og annen informasjon. Han har blant annet vært faglærer ved Norges brannskole, ledet opplæringen ved etableringen av beredskapsstyrken på Hydro Rafnes og vært med i den statlig oppnevnte ”Branninformasjonsgruppen” tidlig på 80-tallet.

For slik var han, han ytte sitt, brukte sine kunnskaper og sitt talent utelukkende med positivt fortegn, og saken kom alltid foran personlige fordeler. Brannvernet var en stor del av hans liv.
Han etterlater seg mange spor som brannmann, Norge har mye å takke Sverre for, – han var vår fremste brannverner i mange, mange år.
Da jeg for noen år tilbake skulle leite for å finne et godt bilde av ham var det vanskelig å finne. Han trengte seg ikke fram, – han arbeidet for saken ikke for å bli ”kjendis”. Sverre var genuint interessert i brannvernarbeidet, han hadde store pedagogiske evner, han var arbeidssom, hadde godt humør og var en meget god samarbeidspartner i alle sammenheng.

Jeg tror Sverre også hadde evnen til å se at samfunnet endret seg og til å se framover, at andre tide krevde nye metoder.
Da Sverre gikk av med pensjon 64 år gammel, var en intens yrkeskarriere som Brannmann endt.

NBLFs første sekretær

Med Sverre har en av stifterne av Norsk Brannbefals landsforbund gått bort. Han deltok i etableringen av Oslo og Akershus brannbefalslag i 1977, og var en av dem som sammen med Jørgen Høgetveit dro ”land og strand” rundt for å stifte flere brannbefalslag.
Han var sentral i forhandlingene da brannbefal samlet seg på Høvik den 16. mars 1979. Dagen etter, den 17. mars 1979 ble NBLF stiftet, og Sverre ble den første sekretæren, verv han innehadde fram til generalforsamlingen i Lillehammer i 1991.

Æresmedlem

Alle som deltok i NBLFs arbeide det første ti-året husker hans entusiasme og hans ønske om at forbundet skulle utvikle seg, ikke bare i geografisk nedslagsfelt men også rent faglig.
Han var opptatt av at NBLF skulle blir representert i aktuelle fora og at NBLF skulle bli i stand til å påvirke den ”brannvern-politiske” utvikling.

Etter at han sluttet som sekretær, ble han av forbundet brukt i flere råd og utvalg. Han stilte alltid villig opp, ikke nei i hans munn. NBLF har hatt meget stor glede av Sverres arbeidskapasitet og entusiasme lenge etter at hans formelle verv var over.
Ett av hans siste ”arbeidsstykker” for NBLF var da han stod for det tekniske arrangementet med Landsrådsmøtet i Oslo oppunder jul 1998. Vi kunne da for første gang registrere at hans fysiske tilstand var blitt vesentlig svekket, noe vi tok til etterretning med taus sorg.
For sin entusiasme som brannverner i mer enn en menneskealder og sitt utrettelige arbeide for Norsk brannbefals landsforbund ble Sverre Braaten utnevnt som forbundets andre æresmedlem på dets generalforsamling i Lillehammer i 1991.

Sverre Braaten vil huskes som en av de store Brannmenn i Norge.

Guttorm Liebe
Leder
Norsk Brannbefals landsforbund

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS