Millionbot etter dødsbrann

HomeBrann

Millionbot etter dødsbrann

Brannen på Hovseterhjemmet i Oslo i fjor fører til at Oslo kommune får 1 million kroner i bot for brudd på brannvernloven. Tre av beboerne omkom i brannen. I tillegg må Oslo kommune betale ytterligere 400.000 kroner som politiet mener kommunen har spart ved å ikke installere godkjent varslingsanlegg.

Dette er en av de høyeste bøtene som politiet noen gang har ilagt en huseier etter en brann.
Politietterforskningen etter brannen viste at Oslo kommune ikke hadde fulgt opp pålegg fra Oslo brann- og redningsetat om installering av adresserbart brannvarslingsanlegg. DBE ga i sin granskningsrapport sterkt kritikk til Oslo kommune fordi Hovseterhjemmet ikke var godt nok brannsikret.

Hjemmet hadde et gammelt varslingsanlegg, som ikke viste i hvilket rom det brant. Et klart brudd på brannvernloven, mente DBE.
– Det er et klart brudd på brannvernloven å ikke ha godkjent varslingsanlegg på et pleiehjem med 180 beboere, påpeker politiadvokat Carl Graff Hartmann ved Oslo politidistrikt. At vi nå i tillegg har valgt å inndra 400.000 kro¬ner fra kommunen, så er dette den summen med renter som vi mener kommunen har spart ved å ikke følge påleggene som er kommet om installasjon av forskriftsmessig varslingsanlegg.
– Men vi har også avdekket at det ikke er holdt realistiske brannøvelser for de ansatte som jobber om natten. Slike øvelser er man pålagt å holde, sier Graff Hartmann.

Han understreker at forelegget ikke bygger på en årsakssammenheng mellom brannen og mangelfull brannsikring.
I mange år hadde brannvarslingsanlegget ikke tilfredsstilt forskriftenes krav. Oslo brann- og redningsetat hadde gjentatte ganger gitt pålegg om utskiftning av det gamle brannvarslingsanlegget til et adresserbart anlegg. To måneder etter brannen var nytt brannvarslingsanlegg installert.

På det tidspunktet var 19 sykehjem i Oslo uten godkjent brannvarslingsanlegg. Nå gjenstår kun fire sykehjem, men her må en oppgradering gjennomføres raskt, sier avdelingssjef Nils Kristiansen ved brannforebyggende avdeling i Oslo brann- og redningsetat.
 

Publisert: 05-05-2001

COMMENTS