Miljøkatastrofe etter søppelbrann

HomeBrann

Miljøkatastrofe etter søppelbrann

21. juli brant 1200 tonn med plast på et avfallsmottak i Re kommune i Vestfold. Avrenning fra brannen førte til forurensede vassdrag. Miljøvernsjefen hos Fylkesmannen i Vestfold karakteriserer brannen som en av de største miljøkatastrofene i fylket.

En 10 meter høy haug med oppmalt hardplast sto i full fyr da Vestfold interkommunale brannvesen kom til stedet på morgenen 21. juli. For å dempe brannen ble det rekvirert flyplassbrannbil fra Torp flyplass samt brannbil fra Esso Slagentangen og tankbil fra Stokke. 

Slokkearbeidet tok 36 timer. Brannen i plasten avga store mengder svart røyk og beboere i området ble bedt om å holde vinduer stengt og ikke oppsøke området. 

Bilene fra Torp og Slagentangen bisto med skumlegging for å legge et lokk over hele haugen og dermed kvele brannen. 

 

1400 kilo død fisk

Plastbrannen i Re har utløst en av de mest alvorlige naturkatastrofene i Vestfold noensinne, uttalte fylkesmiljøvernsjef i Vestfold, Elisabet Rui til NRK etter brannen.

En måned etter at en 1200 tonn tung plasthaug brant hos bedriften Revac i Re kommune, var konsekvensene for naturen dramatiske.

I Aulivassdraget som er Vestfolds beste sjøørretvassdrag ble det totalt sett plukket opp 1400 kilo død fisk. Det er alvorlig, sa fylkesmiljøvernsjefen.  

Hun kaller det en naturkatastrofe på linje med Full City-grunnstøtingen hvor mange strender i Vestfold, Telemark og Agder ble nedsølt av olje etter at skipet Full City grunnstøtte utenfor Langesund i 2009.

Brannen gikk også utover landbruket i området. Bonde Morten Bjertnæs var en av flere bønder som ble rammet. Han måtte destruere vel 200.000 isbergsalater fordi vannet i elva han bruker ble ødelagt. Prøver som Mattilsynet tok viste at det var tungmetaller i salaten.

 

Publisert: 07-03-2015

Newer Post

COMMENTS