Merkedag for nødhjelp

HomeDiverse

Merkedag for nødhjelp

Fylkesordfører Roald G. Bergsaker åpnet offisielt den nye brannstasjonen, ambulansestasjonen og legevakten i Haugesund med et velrettet kutt, assistert av ordfører Finn Martin Vallersnes. Den nye brannstasjonen i Haugesund har vært i bruk siden slutten av mai, men først 15. november ble den offisielt åpnet - sammen med den nye ambulansestasjonen og legevakten.

Ambulansene hadde da rykket ut fra den nye stasjonen i et par uker, mens legevakten tok imot sin første pasient dagen etter. At både brann-, ambulanse- og legevakt nå holder til på samme område, hvor det også er snakk om at Sivilforsvaret skal inn, var et hovedpoeng i flere taler ved åpningen. Det var også det nære samarbeidet på tvers av fag, som lokaliseringen legger opp til. – Et senter for nødhjelps- og redningstjeneste, en slagkraftig enhet med faglig tyngde, som byr på muligheter for løsninger vi ellers ikke ville fått til, mente blant annet byens ordfører, Finn Martin Vallersnes. Karmøys ordfører, Kjell Arvid Svendsen, trodde at det bare er et tidsspørsmål før den nye legevakten i Haugesund blir legevakt for et større distrikt.

Gjestene var mange, talene og gaveoverrekkelsene likeså. Alle var enige om at det var en stor dag – for kommunen, regionen og fylkeskommunen – og alle talte varmt om samarbeid.
I ambulansegarasjen var det dekket til 104 personer. Men før kaffen og smørbrødene kom på bordet, var det overrekkelse av lokalene og deretter omvisning.

Slangekutt

Selve den høytidelige åpningen ble foretatt av fylkesordfører Roald G. Bergsaker, som assistert av ordfører Vallersnes klippet – eller rettere sagt kuttet med kniv – en brannslange. Den var for anledningen pyntet og spent ut mellom den eldste brannbilen og en ambulansebil.
– En gammel, utrangert slange, beroliget Vallersnes dem som måtte bekymre seg om økonomisk sløseri. Bergsaker poengterte samarbeidet som det nye anlegget markerer, både mellom kommune og fylke og mellom etater. Han understreket også hvor viktig en effektiv utryknings- og redningstjeneste er for befolkningens følelse av trygghet.

Tre millioner i «husleie»

Det nye anlegget med brannstasjon, ambulansestasjon og legevakt er bygd og eies av Arbe Industri AS. Haugesund kommune, ved sitt kommunale foretak Haugesund Eiendom (HE), betaler ca. tre millioner kroner per år i leie. HE får nærmere 700.000 kroner av denne summen igjen som leie for ambulansestasjonen, som drives av Fylkessjukehuset i Haugesund.
Under åpning falt det mange rosende ord om hvor fort prosjektet var gjennomført, etter at Haugesund bystyre for nesten nøyaktig ett år siden gikk inn for denne løsning. Allerede i slutten av mai i år kunne brannvesenet flytte inn i den ombygde Gartnerhallen ved meieriet, mens ambulansestasjon og legevakt nå er klar i nybygg på den samme tomten.

Publisert: 06-12-2000

COMMENTS