Mer enn godt nok!

HomeDiverse

Mer enn godt nok!

Røykdykkere har krav til fysikk og tester som skal bestås årlig. I Storfjord i Troms har man valgt å skjerpe kravene, og dessuten inkludere alle brannmannskapene i testinga.

I mai ble den årlige testen for røykdykkere og andre brannkonstabler gjennomført. Fra tidlig morgen til midt på dagen forlot brannmannskapene sin ordinære jobb og strømmet til brannstasjonen på Hatteng for å gjennomføre testene. Med full utrustning på 23 kilo (verneutrustning og flaskesett) består testene i minimum 8 minutter på tredemølle med 5,6 km/t fart og 4-7-12 % stigning, minimum 15 spensthopp, minimum 7 push-ups og minimum 7 kroppshevninger.

Selve testingen ble gjennomført i regi av Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste (LBHT). a undertegnede (som også er røykdykker og skulle testes) var innom, hadde sju av 11 røykdykkere vært gjennom testene – og bestått, i tillegg til fem av de seks andre brannkonstablene. 
– Ja, bestått med glans. Her i Storfjord har brannsjefen valgt å utvide tredemølletesten til 10 minutter, og selv da klarte røykdykkerne testen., kunne Synnøve Løvland fra LBHT fortelle.  
Hun mente at det derfor ikke er noen grunn til å tro at deltidsbrannkonstabler er noe dårligere rustet fysisk enn de som arbeider med dette på fulltid, om noen skulle tro det. 
– Man må trene jevnlig for å klare disse testene, de som ikke gjør det har ikke en sjans. Det er også positivt at alle brannkonstablene innlemmes i testen, og ikke bare røykdykkerne – selv om det ikke stilles samme strenge krav til alle, sa Løvland.
Konklusjonen for 2009 er altså at brannkonstablene er i god form, ja faktisk bedre enn det som kreves.

COMMENTS