Med hjerte for brann

HomeDiverse

Med hjerte for brann

Sikring av brannåsted og tekniske funn er bare noe av det mange politiutdannede møter i tjenesten. For fjerde året på rad uteksaminerte derfor Politihøgskolen 40 studenter i vår som har gjennomført fordypningsfaget ”Fordypning Brann”.

Å være første enhet på et brannåsted er ikke nødvendigvis forbeholdt brannvesenet. Ofte er politiet vel så viktige både når det gjelder brann i bygninger, kjøretøy og tunneler. I tillegg stilles det store krav til brannetterforskning og sikkerhet i arbeidet på åstedet.

– ”Fordypning Brann” er et fag som kombinerer teori og praksis og evalueringene har så langt vært veldig bra, sier politioverbetjent og lærer i kriminalteknikk, Rune Korneliussen.
Sammen med politioverbetjent Svein Rune Enger, som også er lærer i kriminalteknikk, fungerer han som både kursleder og fagansvarlig og jobber stadig med å rekruttere studenter i tredje studieår som har stor interesse for brannetterforskning og som skal jobbe med dette etter endt tjeneste.
– Faget har gått fra å være et valgfag til et fordypningsfag i likhet med andre fag innenfor kriminalteknikk som for eksempel fingeravtrykk, DNA og så videre. Vi valgte å undervise i brann, for vi vet fra tiden ute hvor skoen trykker, sier Korneliussen.

Studiet, som er organisert som en kombinasjon av forelesninger og øvelser, avsluttes med en oppgave hvor studentene kan innhente en avsluttet brannsak fra praksisåret eller fra et brannforsøk som har blitt demonstrert på ekskursjon. 
– Mange av studentene som har benyttet seg av tilbudet om fordypning i brann har tidligere vært ute på brannetterforskning i praksisperioden. Flere av disse har valgt å gjenoppta avsluttede saker fra praksisperioden i sin eksamensavhandling hvor de går inn spesifikt og nærmest dissekerer saken ned, sier Korneliussen. 

AKB-rapporter
Men økende fokus på brannsikkerhet krever også sterkere kompetanse i politidistriktene, og dessverre opplever begge lærerne at dette er en mangelvare.
– I hvert politidistrikt er det fremmet forslag om å etablere en tverrfaglig gruppe som utelukkende skal etterforske på branner. Så langt har det vært tre piloter på dette prosjektet og vi ser helt klart gevinsten med det tverrfaglige. Etter hvert vil det komme påbud om at hvert politidistrikt skal ha en slik gruppe, sier Svein Rune Enger.

Viser innsats
Både Enger og Korneliussen merker tidlig hvem av studentene på første studieår som er ordentlig interesserte i kriminalteknikk. Mange av disse ender opp med å fordype seg i brannetterforskning på tredjeåret.
De bekrefter begge at disse studentene erverver seg tidlig mye kunnskap om faget kriminalteknikk, og viser seg dyktige og interesserte gjennom hele kurset.
– Vi er heldige og takknemlige for å ha fått gehør for å få midler slik at vi kunne gjennomføre dette kurset. Uten det hadde vi ikke fått et så godt kurs, sier Korneliussen.

Overrasker studentene
Og fordypningsfaget er ikke fritt for overraskelser heller. Studentene har blant annet opplevd å bli sendt ut en dag på fotooppdrag uten noen som helst form for retningslinjer.
– Da får de helt uspesifiserte oppgaver hvor de utelukkende skal tenke og fokusere på fag, men de får ingen struktur eller noen avsatte tider å forholde seg til. Vi bare sier – gå ut i Norge, gå ut i Oslo, og gjør jobben. Bare slik får de trening i den arbeidshverdagen som venter dem ute i tjenesten, sier Korneliussen.
Og våren 2010 skal nye studenter bokstavelig talt i ilden.
– Dette er noe som samfunnet trenger, samtidig som Politihøgskolen har hatt begrenset fokus på brann. Dette er derfor en fin anledning til å skolere studentene. Vi må si at dette er et veldig bra brannkurs, nettopp fordi at skal man bli en god brannetterforsker så må man ha praksis. Og for oss lærere er det også stadig noe nytt å lære underveis i prosessen, avslutter kurslederne.

COMMENTS