Med brannslange og maskinpistol

HomeDiverse

Med brannslange og maskinpistol

Forsvaret har i flere år drevet med humanitære oppdrag utenlands. Under ulike navn har Forsvaret deltatt i internasjonale fredsoperasjoner i Libanon, Bosnia og Kosovo. Nå står også sivile brannmenn klare til å delta på utenlandsoppdrag for Forsvaret.

”Brannmannen” besøkte Forsvarets innsatsstyrke helikopter, under en tre ukers øvelse på Rygge flystasjon i november. Den korrekte betegnelsen på Luftforsvarets innsatsstyrker er FIST-L/H og det er i denne styrken som brannmennene Åge Lie, Stein Gjøsund og Rune Sten Nilsen skal inngå for å ivareta brannberedskap og utføre forebyggende arbeid mens styrken er på utenlandsoppdrag. Lie og Gjøsund er begge brannmenn fra Bergen hvorav Gjøsund nylig har fått jobb som brannsjef i Os kommune, mens Sten Nilsen for tiden er vikar i Nittedal brannvesen. Han har inntil nylig jobbet fast som brannmann på Rygge flystasjon.

Alle tre har gjennom utlysing i Forsvaret skrevet kontrakt med Forsvaret for to eller tre år.
720-skvadronen er oppsatt med fire Bell-helikoptere og 147 medarbeidere. Hvor stor innsatsstyrken vil være ved utenlandsoppdrag er avhengig av trusselbildet. Nesten halve totalstyrken består av personell til vakthold og sikring. Styrken er forsterket med personell fra andre militære avdelinger pluss sivilister med spisskompetanse innen enkelte fagfelt. Innsatsstyrken skal kunne operere inntil seks måneder i utlandet. For tiden vurderer man operasjoner i Balkan, tidligere Sovjetstater og i nordafrikanske land som de mest aktuelle.

Brannstyrken som skal være på fire mann, vil ha ansvaret for brannberedskapen og det forebyggende arbeidet både opp i mot brann, ulykker og farlig-gods i leiren. Med seg på operasjoner vil de ha med en tyngre brannbil. I tillegg vil styrken ta med seg fire vannbøtter til Bell-helikopterene som hver kan ta 970 liter vann.

Bruker sivil spisskompetanse

Oberstløytnant Alf Regy Lid, som er sjef for innsatsstyrken sier til ”Brannmannen” at de har valgt å forsterke styrken med sivilt personell fordi Forsvaret har liten kompetanse på enkelte felt slik som brann og redning.
– For oss er det enklere å benytte sivile yrkesbrannmenn med spisskompetanse og trene disse militært, fremfor å gjøre motsatt. Forsvaret er i en nedbyggingsfase og kan ikke ha spisskompetanse innen alle felt lenger og da ønsker vi å gjøre det på denne måten
– Vi har også satt et sterkere fokus på beredskap og miljø og dette kommer blant annet som følge av erfaringer fra tidligere utenlandsoppdrag. Ved et tilfelle i Bosnia, fikk enheten en vekker da de fant ut at leiren lå lavere i terrenget enn noen tanker med klor. Dette kunne selvfølgelig ved en sabotasje eller terroraksjon fått katastrofale følger, sier Lid.

– Vi er mer klare og forberedt for utenlandsoppdrag enn noen gang tidligere og det er ikke bare god vilje, men også god hensikt som styrer operasjonene nå. Innsatsstyrkene trenes i dag mer realistisk og utstyret er bedre tilpasset operasjonene som først og fremst er humanitære oppdrag, men også VIP-oppdrag og støtte til egne og andre FN-styrker.
Denne gangen gjennomførte innsatsstyrken en tre ukers gjennomgang med en ukes øvelse hvor man hadde bygd opp en komplett leir slik den vil være i utlandet. Tidligere har styrken gjennomført en lignende øvelse i Finland.

– Vi er utrolig godt fornøyd med integreringen av brannmannskapene. De lærer fort og tilpasser seg raskt den militære organisasjonen. I tillegg bidrar de med verdifulle innspill om hvordan vi skal sikre leiren mot brann og ulykker. Derfor har vi tro på at vi skal fortsette i samme spor, sier oberstløytnant Lid som også håper at brannfolkene ta med seg mye videre inn i det sivile fra dette, ikke minst lederskap.
Brannmennene Åge Lie, Stein Gjøsund og Rune Sten Nilsen er godt fornøyde med opplæringen og øvelsen og da står det igjen å vente på om noen utenlandsoppdrag kommer. Og de skal ha en kollega til inn i styrken. Den jobben vil Forsvaret snart utlyse, men det er usikkert hvordan og når. De som skulle være interessert i dette, må skrive kontrakt på tre år og binde seg til å reise utenlands inntil et halvt år. For dette får de en månedlig beredskapsgodtgjørelse på kr. 3800 inklusiv bonus når kontrakten går ut, og noe mer enn en vanlig brannmannslønn ved øvelser. Men i det øyeblikket man reiser utenlands vil godtgjørelsene naturligvis være adskillig større.   

 

Publisert: 04-12-2003

COMMENTS