Lokalt lønnsoppgjør for Bergen brannvesen endelig i havn

HomeDiverse

Lokalt lønnsoppgjør for Bergen brannvesen endelig i havn

Protokollen fra lokalt oppgjør 1999 er nå ferdigforhandlet, og underskrevet i uke 48. Det som nå gjenstår er å lese korrektur, før protokollen sendes ut og blir et offisielt resultat.

I hovedtrekk forhandlet Norsk Kommuneforbund seg frem til en ”pott” på størrelsesorden 4,2 mill. kroner. Bergen Brannkorps Forening (BBF) fikk ut ca. 1,4 mill. kroner på 5.1 forhandlingene og ca. kr. 200 000 på 5.2 forhandlingene. Til sammen ca. 1,6 mill. kroner.

Det har vært jobbet med denne saken i over 1 ½ år og på bakgrunn av ”pottens totale størrelse” og de rådende forhold, er styret i BBF rimelig fornøyd med resultatet. Alle sider ved lønnsforholdene har ikke vært mulig å løse, så det er et overordnet mål for BBF å fortsette den lønnspolitikken som er påbegynt slik at medlemmene ender opp på det lønnsnivået som er naturlig for medlemmene.

Resultatene er som følger etter 5.1 forhandlingene, virkningstid fra 01.12.99:

Brannformann  lønnstrinn  25
Underbrannmester lønnstrinn.  27
Brannmester  lønnstrinn  29, også brannmester på brannforebyggende avdeling.
Overbrannmester   lønnstrinn  31, ingen med denne tittel har mindre enn ltr.31, uansett avdeling.

Resultatene er som følger etter 5.2 forhandlingene:

Brigadeleder lønnstrinn  35
Avdelingsleder sambandsvakt  lønnstrinn  36
Avdelingsleder brannsyn   lønnstrinn  36
Avdelingsleder byggesak   lønnstrinn  34
Avdelingsleder eksplosiv vare  lønnstrinn  34
Nestleder brannsyn – overbr.mester  lønnstrinn  33
Leder for feier og tilsynstjenester  lønnstrinn  36
Nestleder feier og tilsynstjenester  lønnstrinn  34
Avd. ing samband    lønnstrinn  34

Alt dette ser positivt ut, og vi får håpe at dette er et skritt i riktig retning. Det gjenstår å se om  neste lønning viser en forandring på lønnstrinnet. Gjør den det er vi helt sikker.

 

Publisert: 07-12-1999

COMMENTS