Et lite ”Nord-Norsk” eventyr i ei lita bygd

HomeDiverse

Et lite ”Nord-Norsk” eventyr i ei lita bygd

Det hele startet i begynnelsen av 70-tallet. Far til Terje Olav Hansen, Torstein Hansen, jobbet som notbøter og så de elendige oljelensene som var i bruk under et skipsforlis i Finnsnesrenna i Troms. Det var da ideen til den såkalte ”Ringnotlensa” ble lagt, og ved hjelp av sine to sønner, Tor og Terje, startet utprøvingen med å lage en oljelense basert på samme prinsipper som en fiskenot.

Og rundt 1977 fikk bedriften en kontrakt med Statoil, og senere levering til SFT av ti tusen meter lense til en verdi av 17 millioner kroner. Samme lensene var i bruk under aksjon ”Full City” i Langesund i 2009.

Fra å være en liten familiebedrift oppe i den lille bygda Bømyra ved Fiskebøl i Hadsel kommune, har Norlense under ledelse av Terje Olav Hansen vokst til å bli ledende innen oljevern både i Norge og i utlandet. I tillegg til oljelenser, produserer bedriften oppblåsbare telt til det norske og det utenlandske markedet.

Til beste for mennesket og miljøet
-Vi er levende opptatt av miljøet rundt oss og bedriftens visjon er ”Til beste for miljøet og mennesker”. Målet vårt i Norlense har vært å bygge stein på stein for å kunne bygge opp en solid bedrift med flere ben å stå på. Og med god hjelp av Hadsel kommune, har vi bygd ut et industriområdet som i fremtiden skal være sentralt i den norske oljevernberedskapen. I 2007 ble det nåværende industriområdet anlagt og ny produksjonslokaler på hele 4000 kvadratmeter ble bygd. Dette gir oss tidsmessige produksjonslokaler med muligheter for utvidet produksjon, forteller daglig leder Terje Olav Hansen.

Rekruttering
Norlense har i dag rundt 40 ansatte og i 2009 var det budsjettert med en omsetning på mellom 50-60 millioner kroner. Det er en tredobling av omsetningen fra 2004 til 2009. Bedriften rekrutterer arbeidskraften lokalt, og har god tilgang på stabile arbeidere fra nærmiljøet. Norlense er ISO-sertifisert og Accilles-sertifisert og har en høy profil på HMS. Alle disse tingene er viktig med tanke på leveranser av oljevernutstyr og telt, både innenlands og til utlandet.

Et fremtidig oljevernsenter
-Selv om vi holder til i ei lita bygd i Hadsel kommune, ligger vi svært godt plassert med tanke på et fremtidig oljevernsenter i tilknytning til NorLense-gruppen. Kort vei rett ut til havet utenfor Lofoten og Vesterålen, kort vei med tanke på malmskipene i Vestfjorden, og egnede områder for mottak av større skip dersom det åpner seg aktiviteter utenfor kysten vår. Forskning og utvikling med tanke på ny teknologi og enda bedre oljelenser, er prosjekter som vi jobber med i nær tilknytning til SINTEF og NTNU i Trondheim. Men konkurransen er knalltøff og utfordringene står i kø for oss, sier en optimistisk Terje Olav Hansen i NorLense på Fiskebøl.

Nærmere tilknytning
Fra 01.januar 2010 skiftet NordNorsk Beredskapssenter AS, som er en del av NorLense-gruppen, navn til NorLense Beredskap AS. Dette for å få en enda nærmere tilknytning til merkenavnet Norlense, som er viden kjent i Norge og i verden for øvrig. Bakgrunnen er også at NorLense nå skal levere en totalpakke til kundene, med oljevernutstyr, service og opplæring inkludert i pakken. Innenfor bedriftsklyngen, Arena Beredskap er NorLense-gruppen sentral og bidra med sin kunnskap til de andre bedriftene i Lofoten og Vesterålen og Sør-Troms.

Man kan trygt snakke om et lite ”Nord-Norsk” eventyr med vyer langt uten for den lille bygda Bømyra sine grenser. Med fokus på nye markeder i inn og utland, satser NorLense-gruppen på fortsatt vekst og stabilitet i et spennende marked. Og det til beste for menneske og miljø..

Brannmannen:Roy Charlsen


 

Fakta:
NorLense AS
Fiskebøl, 8317 Strønstad
Antall ansatte:40
Produkter: oljelenser og oppblåsbare telt
Marked: Norge og resten av verden
Omsetning: Ca 60 millioner kroner i 2009
Hovedleverandør til Kystveket og NOFO

COMMENTS