Leder: Smulene igjen!

HomeDiverse

Leder: Smulene igjen!

En økning på 1,3 milliarder til politiet gir flere stillinger, flere studenter og mer penger til PST kan vi lese i regjeringens forslag til statsbudsjett. Elementære behov for landets største beredskapsstyrke – brann- og redningstjenesten – er ikke engang en parentes i budsjettet.  Det betyr høyst trolig at vi må regne med at det ikke kan arrangeres nok kompetansegivende kurs for heltid og deltid i 2011 heller. Manglende bevilgninger på 2 – 3 millioner kroner er det som trengs for å klare dette.

Like etter at forslaget ble lagt fram gikk leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannesen ut i pressen. Han foreslo at videre utbygging av nødnettet skal fryses og at disse midlene skal gå til uløste politioppgaver og IT-satsing. Vi vet ikke om vi skal le eller gråte av forslaget. Nødnettet har vært omdiskutert, men at politiet skal ta midlene til videre utbygging for å dekke opp sine behov blir for drøyt.
En fortsatt nedprioritering av brann- og redningstjenestens behov kan få store konsekvenser. For å løse den stadig økende utfordringen med å rekruttere deltidspersonell må det oppfattes interessant og utviklende å bli brannmann. Da kan ikke utdanningstilbudet bli dårligere enn det er.

Skal brann- og redningstjenesten kunne takle stadig mer kompliserte hendelser som Rocknes-havariet, rasulykken i Ålesund og de naturskapte hendelsene som det stadig blir flere av, må staten ta sitt ansvar og bevilge i det minste de små midlene som vi etterspør for å kunne yte en kvalitativt og sikker tjeneste. Hvis ikke vitner dette om en bevisst nedprioritering av brann- og redningstjenesten.

COMMENTS