Leder: Mer på offensiven

HomeDiverse

Leder: Mer på offensiven

Brannåret 2008 ble det verste på flere tiår. 84 mennesker omkom samtidig som erstatningsbeløpet etter branner i fjor er forventet å ligge på rekordhøye 4,75 milliarder kroner. Tallene viser med all tydelighet at det er stort behov for å gjennomgå om virkemidlene og verktøyene for å forebygge og begrense branner er gode nok. Ny Stortingsmelding om brann er berammet å komme til våren.

Meldingen må inneholde klare føringer som vil gi brann- og redningstjenesten bedre muligheter til å forebygge brann gjennom tilsyn og sanksjoner. Men for å redusere antall omkomne i brann og brannskadene, må det tilbys økonomiske tilskuddsordninger fra både det offentlige og fra forsikringsbransjen. Det er tvingende nødvendig for å gi en god og langvarig brannsikring av både eldre bygårder, omsorgsboliger og kulturarven i form av automatiske slokkeanlegg. 

Samtidig er det viktig som brannsjef Myroldhaug i Oslo uttaler i dette bladet; ”Vi må utfordre lovverket og tørre å stille krav”. 
Et mer offensivt arbeid fra brann- og redningstjenesten hvor vi vektlegger våre erfaringer og kompetanse vil være med å sette en standard for brannsikkerheten. Så er det å håpe at dette følges opp med tilstrekkelige og riktige virkemidler og ressurser fra de statlige myndigheter. 
 

COMMENTS