Leder: Meninger søkes!!

HomeDiverse

Leder: Meninger søkes!!

Noen ganger slår det oss at brannmiljøet er påfallende stille av seg i den offentlige debatten. Riktignok skal det sies at flere myndigheter og organisasjoner som Direktoratet for brann- og el sikkerhet, Norsk Brannbefals Landsforbund og Norsk Brannmannsforum nylig har gjort sine synspunkter til kjenne i forhold til Stortingsmelding nr. 17 om samfunnssikkerhet, som sier fint lite om brannvesenets rolle i fremtiden.
Likevel har vi en følelse av at vi bedriver nettopp en slags brannslokking når vi er ute og protesterer etter at Stortingsmeldingen har kommet på bordet. Og er det noe vi kan, så er det jo nettopp brannslokking i bokstavelig forstand.
Spørsmålet er om vi i brannmiljøet har blitt så nedlesset med nye krav av all mulig art at vi ikke greier å løfte hodet og se hva som skjer utenfor dørene.
Faren er selvfølgelig at andre etater og organisasjoner legger premissene for fremtiden og dermed også vår fremtid. For er det ikke akkurat det som nå har skjedd i forbindelse med Stortingsmelding nr. 17 når vi ser at Sivilforsvaret får de midlene som vi selv har ønsket?
Skal vi trygge brannvesenets posisjon i fremtiden er vi avhengig av at brannmiljøet opptrer i offentligheten. Det hjelper lite å synse i våre egne hus om hva vi anser er best.
Derfor er vår oppfordring til DBE, brannsjefene og brannfolkene: Ha meninger og få dem fram i lyset. Med ønske om en rolig sommer med god tid til tanker om fremtiden.
 

Publisert: 04-05-2002

COMMENTS