Leder: Bekledning for røykdykkere

HomeDiverse

Leder: Bekledning for røykdykkere

Med bakgrunn i en ulykke ved en brannskole i Danmark, hvor to brannmenn ble alvorlig forbrent, har det skjedd endringer i den danske veiledningen om sikkerhet i brannøvelseshus, røyk- dykkerbranner med videre. Blant annet presiseres det i den nye veiledningen klare krav til mellom/underbekledning.

Her heter det at mellombekledningen skal tilpasses i forhold til den type innsats- drakt som anvendes. Det vil si, at i de typer hvor hele varmebeskyttelsen ikke oppfylles av innsatsdraktens oppbygging, skal det suppleres med bomullsskjorte/sweatshirts og ullsweaters, i tillegg lange underbukser i ull/bomull samt lange, tykke ullsokker.

Hvis mellombekledningen ikke anvendes og ikke er påkrevet i henhold til innsatsdraktens spesifikasjoner, skal undertøyet ha gode svettetransporterende og absorberende egenskaper i en flammehemmende kvalitet merket EN 531.

I den norske veiledningen for røykdykking heter det:  Tilleggsbekledning er et nødvendig supplement til det typegodkjente vanlige personlige verneutstyret for å gi røykdykkerene best mulig beskyttelse. Videre skal tilleggsbekledningen være varmebestandig (ikke smelte), tungt antennelig og flammehemmende.

Med bakgrunn i ovenfor nevnte, forslår vi at det i den kommende «Røykdykkerforskriften» settes tilsvarende krav til mellom/underbekledning som minst tilsvarer de danske reglene.
Red.

 

Publisert: 07-09-1999

COMMENTS