Kurs i taktisk brannventilering

HomeDiverse

Kurs i taktisk brannventilering

10. - 11. september arrangerte Norges brannskole kurs i taktisk brannventilering. I denne sammenheng fikk vi branningenør og varabrannsjef i Kiruna kommune, Rickard Hansen, til å forelese. Målet for kurset var å oppdatere skolens lærere og norske brannvesen om emnet taktisk brannventilering. Kurset samlet ti deltagere fra hele landet samt syv av brannskolens ansatte.

Karmøy brannvesen var representert ved brannmester Rolf B. Sandslett. Rolf sa tidlig hvor viktig ventilering er som et taktisk hjelpemiddel, og han har skaffet seg god kompetanse innen emnet. Etter kurset spurte jeg Rolf om hva han syntes om kurset og litt om hans synspunkter rundt det med taktisk brannventilering.
– Innhold og gjennomforingen av kurset var bra, men jeg synes det var skuffende at det var kun ti deltakere. Det kan bl.a. skyldes annonseringen, for jeg tror at interessen for opplysninger om emnet er mye større. Høye reisekostnader kan være en annen grunn. Kanskje flere kurs på varierende kurssteder rundt om i landet er en ide ?

– «Feil ventilasjon er farlig» og «Det er så lett å gjøre feil», er utsagn som er grodd fast hos mange brannfolk. Jeg mener at vi må bruke mye tid på å belyse hvor viktig aktiv ventilering er og innøve trygge måter å anvende teknikker på.

– I samarbeid med Jan Ove Hegsveen fra Stavanger Brannvesen jobber du med et prosjekt som dere håper skal ende opp med en videofilm Kan du fortelle litt om dette?
– Foreløpig er dette et prosjekt som er i startgropen og initiert av privat engasjement fra personene i prosjektgruppen, som foruten ovenstående også omfatter Geir Hamre fra Stavanger Brannvesen. Vi håper både Norges brannskole og DBE ser at prosjektet er verd 3 satse på. Samtidig tror vi at forsikringsselskaper og produsenter av utstyr må kunne dra nytte av en systematisert opplæring innen emnet. Slik kan prosjektet finansieres og realiseres uten at våre arbeidsgivere og kolleger belastes for mye.

– I Sverige er et filmprosjekt som startet i 1998 sluttført, og det venter bare på «profesjonell fortellerstemme». Filmen forventes ferdig til årsskiftet.
– Ved å samle informasjon og få denne systematisert, håper vi at det blir mulig å produsere ikke bare en videofilm om emnet, men også få utarbeidet både elevkompendie og lærerveiledning. Målet er å presentere et undervisningsopplegg, som sammen med en video, kan gi en base til å trene opp mannskaper til å bruke ventilasjon aktivt. Opplegget vil også gi innføring i enkle håndregler for sikker og effektiv bruk av overtrykksvifter.
– Vi er interesserte i synspunkter angående emnet, så ta gjerne kontakt med meg på e-post: rbs@karmoy.kommune.no, avslutter Rolf B. Sandslett.

Norges brannskole er positiv til tanken om å gjennomføre kurs om taktisk brannventilering andre steder i landet. Et slikt kurs vil bli annonsert gjennom «Brannmannen» og på brannskolens nettside. Norges brannskole er tilgjengelig hvis noen har spørsmål om ventilering.

 

Publisert: 05-09-2002

COMMENTS