Kompetansenettverket Brann og Redning

HomeDiverse

Kompetansenettverket Brann og Redning

Det har lenge vært etterlyst blant pådrivere et organ hvor sentrale aktører kan møtes og sammen utforme behov for kompetanseutviklingen innen brann og redning.

Bakgrunnen er at mange føler at utviklingen og kapasiteten ikke klarer å følge behov fremover sentralt og regionalt.

Kompetansenettverket har som mål:

 • heve kompetansen og utdanningen i brannvesen i Norge.
 • bidra til enhetlig opplæring og utdanning i Norge.
 • Støtte og være faglige pådrivere for kompetanseutvikling i samarbeid med DSB/ NBSK. 
  Kompetansenettverket har som ambisjon å etablere arbeidsgrupper som arbeider konkret med de enkelte formålene.

Mandat
Kompetansenettverket er rådgivende organ innen kompetanseutvikling og utdanning for de respektive deltagende brann- og redningstjenester (brannsjefer).

Medlemmer
For å være medlem i kompetansenettverket må brannvesenet:

 • Være et heltidsbrannvesen som jobber med kompetanse og opplæring.
 • Ha over 100.000 innbyggere i sitt område.
 • Og/eller arrangere desentraliserte kurs for NBSK.

Disse 7 er medlem pr. 2011;

 • Asker og Bærum Brannvesen IKS    
 • Bergen Brannvesen     
 • Brannvesenet Sør Rogaland IKS   
 • Drammensregionens brannvesen IKS  
 • Oslo Brann- og Redningsetat     
 • Trøndelag Brann og Redningstjeneste IKS  
 • Ålesund Brannvesen KF/DIB    

Styret består av en representant fra hvert brannvesen så lenge der er syv brannvesen representert. Representantene utpekes av de respektive brannvesen.
Styret konstituerer seg selv med å velge leder og sekretær (årlig). Nytt styre velges innen utgangen av februar hvert år.

Medlemmer første år er:
Frode Ingwersen, Oslo – leder.
Henrik Trømborg, Drammen – sekretær.
Leif Linde, Bergen.
Ole Åker, Asker og Bærum.
Geir-Ketil Ulriksen, Trøndelag.
Ståle Kristiansen, Sør Rogaland.
Jon-Ola Wattø, Ålesund.

COMMENTS