Kommune fikk bot

HomeDiverse

Kommune fikk bot

Under øvelse med nedbrenning av en hytte, fikk tre røykdykkere første og annen grads forbrenninger da branngasser tente. Eidsvoll kommune fikk boten for ikke å ha fulgt arbeidsmiljøloven. I brevet fra politiet, heter det at kommunen ”unnlot å utferdige arbeidsinstruks for gjennomføringen av arbeidet, til tross for at arbeidsoperasjonen medførte en særlig fare for arbeidstakernes liv og helse, idet arbeidstakerne skulle observere brannutvikling i et lukket rom de oppholdt seg i, med den følge at øvelsen ikke gikk etter planen”.
Eidsvoll kommune er innstilt på at boten ikke skal betales. Brannsjef i Eidsvoll, Magnar Trondsgård  stiller seg uforstående til at kommunen skal få bot for jobben som ble gjort i forbindelse med øvelsen.
– Vi har gjennomgått saken med Arbeidstilsynet og vi mener at vi hadde sikret oss på en forsvarlig måte. Oppblussingen av brannen kom overraskende, men det kan skje være seg øvelse eller brann, sier Trondsgård til Romerikes Blad. Han hadde hatt folk til å gjennomgå hytta på forhånd.
– Denne saken har vært vurdert nøye internt og noe slikt skal ikke skje igjen, sier Trondsgård.

 

 

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS