Kommentar om skjærslokkeren

HomeMateriell/Stasjoner

Kommentar om skjærslokkeren

"I Brannmannen Nr. 1 2012 Del 2 av Taktikk ved brannslukking står det følgende (side 26): "Skjærslokker (...) Husk at skjærslokkeren krever litt mer tid å komme i gang med enn tåkespikeren og man må kjøre den i lengre tid. Minst 1 til 2 minutter kreves per hull for å få effekt."

Vi forstår at dette ikke står for redaktørens egen regning, men at det er en direkte oversettelse fra boken «Taktikboken brand» skrevet av Magnus Mattson og Linus Eriksson.
Dette bør imidlertid ikke få stå uimotsagt; alle med kjennskap til bruk av skjæreslokker vet at dette verktøyet er totalt overlegent tåkespiker (dimspik) når det gjelder hurtig innsats og effekt. Når man kommer fram til et brann, er skjæreslokkeren klar til bruk så snart man har trykket på en enkelt knapp og rullet ut slangen (noe som lett kan gjøres av en person). Tåkespiker derimot krever et helt annet forarbeide før den kan benyttes. 
Når det gjelder effekt, viser tester og erfaring at skjæreslokkeren er 4-5 ganger mer effektiv enn tåkespiker. Vanntåken fra skjæreslokkeren når mye lenger enn tåkespiker. Det finnes eksempel fra Borås hvor man fikk effekt på 50-60 meter på en loftsbrann. Med tåkespiker når man kun 8-10 meter inn i et rom, og vannskadene blir større.
 
Vellykkede forsøk i store lokaler
Følgende er hentet fra MSBs (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) rapport om Skjæreslokkerkonseptets operative bruk (Vitenskaplige studier):
 «Forsøk ved Redningsinstitutet i Kuopio ble gjort i et stor lokale (1.700 m³) for å undersøke kjøleeffekten på branngasser, både med skjæreslokker og tåkespiker. Forsøkene viste at skjæreslokkeren er ett betydelig raskere verktøy å komme igang med. Det går an å skjære igjennom de fleste materialer og den er oppkoblet og ferdig for direkte bruk. Det høye trykket i skjæreslokkeren gjør at vannet kommer lenger inn i rommet før strålen brytes opp og de små vanndråpene kan omvandles till vanntåke. Den vannmengde som tilføres, 50 liter/min. gjør at risikoen for vannskader er lav.Tåkespikeren har noe høyere vannføring, 72 liter/min., men vannstrålen har et helt annet spredningsbilde og når ikke like langt inn i rommet.»
Under forsøkene i det store lokalet i Kuopio senket man forøvrig temparaturen i en brann på 10 MW fra ca. 570 grader til 200 grader på to minutter – og på tre minutter var brannen helt slukket, ved hjelp av to skjæreslokkere. Etter forsøket ble det ikke observert fuktighet på gulvet i lokalet. Lokalet var forøvrig godt ventilert gjennom 5 åpninger på tilsammen 8 kvm for tilførsel av oksygen under dette forsøket. 
I tilsvarende forsøk med to tåkespiker, fikk man temperaturen ned i 300 grader etter ca 17 minutter, men man fikk ikke slukket brannen. Det ble benyttet totalt 1224 liter vann i forsøket med tåkespiker, og det ble vått på gulvet, hvilket viser at vannet ikke hadde fordampet helt i branngassene.
Rapporten fra MSB finnes i sin helhet på vår hjemmeside: www.ccs-cobra.no 

COMMENTS