Kjemper mot brann og byråkrati

HomeDiverse

Kjemper mot brann og byråkrati

- I 2010 hadde vi 5.550 utrykninger, sier Mile Jovičić i brannvesenet i Beograd. De har ikke fullt så mye ressurser som de kunne ønske, men kjemper en tapper kamp mot byråkrati og branner i en av Øst-Europas største byer.

Hovedbrannstasjonen i Beograd er lokalisert i Mije Kovačevića 2 som ligger i området Zvezdara, cirka 5 kilometer fra bykjernen. Dette er en av 16 brannstasjoner i Beograd. Det er en brannstasjon for hvert område i byen, og bare ti minutter mellom hver av dem.
Like ved stasjonen går en travel motorvei. På den store parkeringsplassen utenfor får lokale barn i førskolealder innføring i hvordan brannmenn utfører slukningsarbeid. Ungene følger nøye med og hyler av fryd når slangen slås på.

Spylende statue
En flott statue av en brannmann står over en fontene og spyler uti den. Det er et spektakulært skue, og noe uvanlig på en brannstasjon.
Ganske snart får jeg forklaringen på den uvanlige utsmykningen; en av Beograds brannmenn har nemlig bakgrunn som skulptør. Den samme brannmann-figuren står ærverdig plassert inne på arbeidspulten til kommandanten (Commander of Fire and Rescue Brigade Belgrade), i miniatyr-utgave.
Bygningen er en stor betongkloss. Den ser ut som den har stått der siden kommunismens tid, noe som også viser seg å stemme ganske bra. Den kunne trengt noe renovasjon og modernisering i visse deler, men når det er sagt virker det meste inne i den intakt og på ingen måte utslitt. De fleste brannmenn i Beograd gir også uttrykk for at alt var bedre under Titos sosialiststyre, da fikk brannvesenet akkurat det den trengte. I dag er de lavtlønnet og mindre privilegerte.

Heroiske bilder
Over inngangspartiet står deres emblem med innskriften vatrogasna stanica, som betyr brannstasjon. Vatrogasac er brannmann, eller egentlig «mann som slukker ild» («Vatro» = ild, «gasaac» = mann som slukker) og «stanica» betyr selvsagt «stasjon»).
I entrehallen henger også spektakulære bilder som viser det beogradske brannvesenet sine bragder og utrykninger. Flere bilder viser det oppofrende arbeidet med å slukke brannene etter NATOs bombing i 1999.
– Brannen i den serbiske hæren sitt hovedkvarter og det 97 meter høye tv-tårnet i 1999 er nok våre største jobber. Hærens HQ var en enorm utfordring ettersom vi først ble bombet, og deretter truffet på ny, mens brannmenn var inne i bygningen, forteller en omviser meg.
På en annen vegg henger hilsener og emblem fra andre byers brannstasjoner. Spesielt østeuropeiske og russiske er representerte. I farten ser jeg også en norsk vimpel, fra Oslo.
Brannmennene i Beograd er vennligheten selv i det jeg presenterer meg som norsk frilansjournalist, som gjør en sak for fagbladet Brannmannen.
Kommandant Jovičić ledsager meg til sitt kontor, og lar sin sekretær hente kaffe og brus til meg.

Har flere spesialgrupper
Serbiske brannmenn snakker dårlig engelsk, så intervjuet går på serbisk, med en tolk til stede.
På statlig nivå er de underlagt innenriksdepartementet, forteller tolken meg. Brannmennene sine lønninger er langt fra så gode som norske. Lønnen ligger på mellom 300 og 350 Euro i måneden.
Vilkårene for å bli tatt opp som brannmann i Serbia er at vedkommende er under 27 år og fysisk egnet. Etter opptak gjennomgår den nye brannkonstabelen fire måneders trening.
– Det er både en praktisk del og en teoretisk del. Etter avsluttet kurs, blir man brannmann og ansatt på fulltid. Spesialtrening gis for å redde folk fra ruiner og fra flod og oversvømmelse. Her har vi franske instruktører, og et kurs med fem moduler. Hvert kurs tar omtrent tre uker. To hunder er med på laget for å finne savnede personer, forteller kommandanten.

Brannvesenet i Beograd har en rekke spesialteam til å ta seg av krevende oppgaver. Blant annet farlig gods som fraktes gjennom Serbia, som syre, gasser, olje og bensin.
– Vi har også jordskjelv og flommer som skal håndteres riktig. I tillegg er det et teknisk-redningsteam. De rykker ut når for eksempel et tre faller over gata eller deler av et tak truer med å falle ned, og fjerner dette. Når det skjer bil-kollisjoner i byen, er det også de som håndterer dette. Treningen skjer på russisk, med russiske instruktører.
– Vi har også et russisk helikopter til å ta seg av skogbranner, samt to helikoptre lånt ut fra militæret. I tillegg har de to helikoptre selv som kan transportere opptil 2.000 liter per stykk. Noen av de serbiske spesiallagene hjelper også til i andre land når det trengs. Da det var skogbrann i Hellas i 2007 bisto vi med mannskap, sier Mile Jovičić.
Brannvesenet i Beograd har blant annet båter for floder, og containere som brukes til oppdrag i ruiner. Til slike oppdrag har de geo-phones, som forsterker lyder i ruiner og store driller for å lage hull i vegger.
I tillegg har de termo-kamera for å lokalisere ild, måleutstyr for farlige stoffer og kjemikaliedrakter. Store hydrauliske sakser og kraftige pumper er også en viktig del av utrustningen.

Brannårsaker
Typisk nok er den vanligste årsaken til branner i Beograd branner på kjøkken. Overraskende nok, selv så varmt som det blir i Beograd, mener de at branner om vinteren er mer kompliserte å slukke. Da står flere ovner på og folk er mindre på vakt. De fleste brannene slukkes ved at de går inn i kjeller først, og fyller opp med skum.
I fjor reddet de 300 mennesker fra branner, 12 brannmenn ble skadet, men ingen drept. Selv om det er en risikofylt jobb må man helt tilbake til 1994 for å finne et dødsfall i brannmannstjeneste. Beograd brannvesen sin historie strekker seg helt tilbake til 1864. Kun seks brannmenn har omkommet i tjeneste siden den gang. Blant de vel 670 brannfolkene i Beograd er det kun 22 kvinner.
På stasjonen gleder alle seg til 150-årsjubilileumet, hvor godt kjøtt og god drikke står på agendaen.
I kontrollrommet sitter en gruppe brannmenn og følger med på monitorer som viser bilder fra rundt omkring i byen. På veggen henger et stort og detaljrikt kart over den serbiske hovedstaden. Ni forskjellige monitorer viser flere sentrale steder i Beograd, hvor brannrisikoen er spesielt høy. Bykjernen har 1,2 millioner mennesker, mens storbyområdet er på mer enn 2 millioner mennesker, så det er nok å holde oppsyn over.
– Vi har nettopp fått disse monitorene og det er veldig greit. Vi samarbeider med både politi og ambulanse, så om vi ser noe kriminelt eller noen som skades i trafikken eksempelvis, får de straks beskjed.
En av brannmennene viser meg rundt i den store garasjen. Her står deres «vatrogasno vozilo», brannkjøretøy side om side. Noen ser ut som de trenger reparasjon, og er tilsidesatt inntil mekaniker får gjort noe med dem..
– Vi har 149 kjøretøy til sammen. De fleste er 12 til 20 år gamle, men vi har også nye, som er fra ett til fem år gamle. De er fra Mercedes. I tillegg har vi en lift som er 54 meter høy. 
Brannvesenet disponerer også en brannbåt som står i elva Sava, som er en 100 mil lang sideelv til Danube.
Mens man andre steder trykker 112 for hjelp, er nummeret 93 i Serbia. Men dette skal endres på, grunnet EU-tilpassing.


 

Fakta:
Kommandant – hver enhet har sin kommandant, hvert kjøretøy har sin vise-kommandant. Vise-kommandanten har to assistenter.
Hver assistent har oppsynet med teknisk vedlikehold av kjøretøy. Den andre assistenten har oppsynet med trening.
Lønn ligger mellom 300 og 350 Euro i måneden. Per i dag har spesialenhetene det samme, men dette skal bedres.
Arbeidstidsordningen er: Fire forskjellige skift, 12 timer på, 24 timers hvile. Etter 12 timers nattevakt, får skift-laget 48 timer fri.

COMMENTS