Johannes Eriksen til minne

HomeDiverse

Johannes Eriksen til minne

Med bakgrunn som bilmekaniker og siden brannmann, gjorde han som ansvarlig for brannvesenets bilverksted, en utmerket jobb for at bilparken og annet materiell skulle være i topp stand.

Han opplevde mange av de dramatiske krigsbrannene, og særlig brannen på Nøstet i 1944. Det var for en stor del hans fortjeneste at daværende branningeniør Olav Hamre kom levende fra det. Med bakgrunn som brannmann, hadde han god innsikt i hvilke påkjenninger både mannskaper og materiell ble utsatt for.

Helt og fullt gikk han inn for sitt arbeid, og stod på både seint og tidlig. Han var alltid opptatt av at det rullende materiellet både i eget brannvesen og i nabobrannvesen pluss andre ambulanseutøvere, skulle være i tipp topp stand. Gjennom utstrakt reisevirksomhet holdt han seg hele tiden oppjustert om den siste utvikling. Alltid var han på offensiven, nytt utstyr, nye biler, men alltid nøktern, ikke kjøpe noe unødvendig, aldri kaste noe brukbart.  

Arbeidsforholdene på bilverkstedet, som i mange år var en del av hovedbrannstasjonen, var til tider primitive. Han kvidde seg aldri for å ta et tak, og det hente titt og ofte at reparasjoner ble foretatt i både slaps og søle på grunn av plassmangel. Han fikk ta del i den total fornyelse av bilparken etter kommunesammenslutningen i 1972, og flyttingen til nytt bilverksted i Åsane brannstasjon på slutten av hans aktive karriere.

På bakgrunn av sin tekniske innsikt, fikk han ”Den gyldne pinn” fra Ziegler for sitt forslag til forbedring av oljekontrollen på Zieglerpumpene.

Han stod løpet fullt ut, her var det ikke snakk om noen førtidspensjonering. Sin interesse for brannvesenet beholdt han som pensjonist og deltok aktivt i museumsarbeidet.                                                                                                                                             

Den siste tiden var tung. Først mistet han sin hustru, så opplevde han at der hvor han trasket sine første år som bilmekaniker ble nedlagt, videre at brannvesenets bilverksted ble nedlagt og slått sammen andre kommunale bilverksteder og ikke minst kampen mot sin egen sykdom.

Våre tanker går i disse dager til hans familie. Vi er takknemlige for alle de gode minnene og lyser fred over hans minne.

Einar K. Gjessing
tidligere brannsjef i Bergen

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS