IR-kamera i undervisningen

HomeMateriell/Stasjoner

IR-kamera i undervisningen

9. januar startet årets første grunnkurs på Norges brannskole. Dette kurset vil være det første ved skolen hvor bruk og behandling av IR-kamera blir en del av undervisningen.

Brannskolen kjøpte mot slutten av 2011 tre stk. IR-kamera av typen Dräger UCF 7000. I tilknytning til innkjøpet ble det arrangert instruktørkurs i bruk og behandling av slike kamera. Foredragsholder var Nicklas Helgstrand, som jobber i Brann- og redningsetaten i Oslo.
Nicklas har arbeidserfaring fra Sverige og Norge, og han har i mange år undervist i bruk og behandling av IR-kamera. Så det var naturlig å benytte han, når skolens egne instruktører skulle kurses.

Kursleder for grunnkurset, Mathias Ringen Drange, sier at røykdykkerutdanningen blir mer helhetlig nå som man skal undervise i IR-dykking. Dette er et moment som har manglet i røykdykkerundervisningen ved skolen, og det er gledelig at det nå er blitt investert i kameraer og kompetanse slik at man kan levere enda bedre undervisning på dette området. I tillegg til å bruke IRkamera i røykdykkerutdanning, vil skolen også fokusere på andre bruksområder hvor disse kameraene kan være aktuelle å benytte, som for eksempel ved farlig gods hendelser og redning.

COMMENTS