HomeDiverse

Innsatspris til Holmestrand brannvesen

E 18 gjennom Vestfold har vært hjemsøkt av utallige stygge trafikkulykker gjennom årene. Dette ble utslagsgivende da styret i Stiftelsen Svein Gutterups Minnefond skulle vurdere kandidater til innsatsprisen 1998.

For de fleste innen utrykningspersonellets rekker vil det være kjent at Svein Gutterup var en sentral person innen prehospital akuttmedisin i Norge de siste tiårene. Han var i hele sin yrkesaktive tid tilknyttet ambulansetjenesten i Oslo. I tillegg var han en av flere som sto bak dannelsen av det som i dag er kjent som Norsk luftambulanse. Her virket han også en periode som redningsmann på Lørenskog-basen.

Etter Sveins død tok familie og kollegaer et initiativ til å danne en stiftelse til hans minne. Stiftelsens formål er fremme av akuttmedisinsk utdannelse blant utrykningspersonell, støtte til utrykningspersonell etter ekstra store belastninger samt påskjønnelse til utryknings- personell. Det var som en påskjønnelse og anerkjennelse for den jobben brannvesenet i Holmestrand har gjort, ved de mange og tragiske trafikkulykkene på E18 gjennom sitt distrikt, at de 13. november mottok innsatsprisen 1998 fra Stiftelsen Svein Gutterups Minnefond.

Overrekkelsen foregikk i Backerstuene og ble overvært av blant annet Holmestrands ordfører og andre sentrale personer i kommunen. Prisen besto av en sjekk på kr. 10.000 samt et kunststykke av maleren Vebjørn Sand, som ble overrakt av Stiftelsens alltid like engasjerte støttespiller Wenche Foss.

Publisert: 08-12-1998

COMMENTS