”Innkjøpssamarbeid Tettsted Oslo”

HomeDiverse

”Innkjøpssamarbeid Tettsted Oslo”

Tekst og bilde:

Starten på et fruktbart samarbeid

Are Skeid og Tor Otto Johansen i henholdsvis Asker og Bærum brannvesen (ABBV) samt Oslo brann- og redningsetat, begynte å leke med tanken om et innkjøpssamarbeid i tråd med utspill fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern.
Tanken ble lagt på is inntil den samme Tor Otto og Rolf Storbråten fra ABBV, tok den opp igjen, med den første rammekontrakten høsten 1998 som resultat. Kontrakten gjelder brannmateriell og har nå gått i et av to år, med andre ord skal den reforhandles i løpet av januar neste år.

Samarbeid og lojalitet over syv kommunegrenser

Det er ikke bare Oslo brann og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen som utgjør dette samarbeidet. Det er faktisk hele syv brannvesen over syv kommunegrenser rundt Oslo som er med i innkjøpssamarbeidet; Asker og Bærum, Nittedal, Nedre Romerike, Søndre Follo, Nordre Follo, Nesodden og Oslo brann og redningsetat.
Vi liker ikke å tenke på oss selv som små noen av oss, men vi må vel innrømme at det monner å være syv samarbeidende brannvesen i innkjøpssammenheng, fremfor å være alene, sier Tor Otto Johansen.
I 1999 handlet innkjøpssamarbeid ”Tettsted Oslo” for hele 1.6 millioner kroner inkl. moms. Uten lojal oppslutning fra alle brannvesen i innkjøpssamarbeidet, ville et slikt omfattende samarbeid over kommunegrensene vært umulig, sier Johansen. Man kan se nok av eksempel på avtaler som rakner hvis partene ikke tar forpliktelsen på alvor. For oss er imidlertid lojalitet en æressak, sier Småbråten og Johansen.

Blandet mottakelse i markedet

Leverandører av brannmateriell og utrykningstøy har reagert noe forskjellig på innkjøpssamarbeidet, de sistnevnte leverandører var utelukkende positive. Vi startet med å sette en annonse i avisen. Deretter sendte vi et tilbudsgrunnlag til syv leverandører/ firma og inviterte deretter alle til samme brannstasjon på samme dag. Hvert firma fikk en time til disposisjon til å presentere seg og sitt varesortiment. Vi fikk beholde et sett med utrykningstøy fra hver leverandør som vi testet i ABBV`s øvingsanlegg på Isi i Bærum. Samlet vurdering av presentasjon, kvalitetstest og pris gjorde valget av leverandør enkelt. Kontrakten er på to år og et år opsjon. Dette er bevisst fra gruppen sin side, som mener at lenger varighet på slike kontrakter hemmer friheten mer enn det fremmer.

Uniformer

Når det gjelder samarbeidet om uniformsbekledningen gikk vi ut med anbud i EØS- området, forteller de to. Vi sendte ut 21 forespørsler og av disse fikk vi seks tilbud til slutt. Vi kalte inn 3-4 leverandører. Målet var en totalleverandør av uniformer med mulighet for samarbeid på skosiden. Det fikk vi og det som er litt artig, er at vi har samme leverandør som bl.a. Bergen brannvesen. Som etat blir vi stadig mer ensartet i uniformsbekledningen. Vi i ”Innkjøps-samarbeid Tettsted Oslo”  ser det som  positivt at vi begynner å få lik uniformering.

Erfaringsutveksling

Deltakeren i ”Innkjøpssamarbeid Tettsted Oslo” vil mer enn gjerne dele sine erfaringer fra dette innkjøpssamarbeidet med andre, de som er interessert kan gjerne ta kontakt enten med Tor Otto Johansen i Oslo brann og redningsetat eller Rolf Storbråten i Asker og Bærum brannvesen.

Tekst og bilde:
Bente Trobe Gausdal
Asker og Bærum brannvesen

Publisert: 05-03-2000

COMMENTS