Ikke glem Haiti!

HomeDiverse

Ikke glem Haiti!

Jeg er nettopp ankommet Norge fra Petit Goave på Haiti – en by som ble hardt rammet av jordskjelvet 12. januar i år. Over 300.000 mennesker omkom på Haiti, og mange ble skadet under et av de kraftigste jordskjelv som har forekommet. Fortsatt ligger det mennesker under sammenraste bygninger.

Fortsatt enorme behov

Haiti er ett av verdes fattigste land, og 70 – 80 prosent av befolkningen lever for under 10-12 kroner dagen. Haitierne var et stolt folkeslag, arbeidsomme og mange av innbyggerne oppleves som ressurspersoner i etterkant av jordskjelvet. Kontrastene oppleves store, når en ankommer Norge og Koster rett fra Haiti.

Infrastruktur
Mye av Haitis infrastruktur ble kraftig rammet og ødelagt som; vei, vann, avløp, strøm, sykehus, skoler og boliger. Dette medførte en strøm av mennesker og familier på jakt etter husly, mat/vann og nødvendig helsehjelp.
Det norske feltsykehuset i Petit Goave har gitt nødvendig helsehjelp til over 5.000 mennesker i løpet av perioden. Daglig ble det født nye verdensborgere ved sykehuset og det ble gjennomført 10 til 15 operasjoner daglig. Noen av disse operasjonene var relatert til jordskjelvet, mens andre var normale sykdommer, skader etter trafikkulykker, brudd og brannskader. Ofte sto det 2-300 mennesker ved inngangsporten til sykehuset om morgenen, som hadde ulike behov for helsehjelp.
Under den perioden som jeg var der, var det 4-5 etterskjelv som du følte på kroppen. Mange av innbyggerne på Haiti vil av den grunn bo i telt.

Premien en flaske rent vann
Regntiden har nå satt inn i Haiti, og fører til svært vanskelige leveforhold for over en million hjemløse som bor under presenninger i ulike teltleirer. Utfordringene med å skaffe områder til å sette opp beskyttelse for familiene er store, fordi eiendomsretten til de sikre områdene er fordelt på noen få hender. Røde Kors jobber intenst med å få til avtaler med myndigheter og privatpersoner i forhold til dette.
Jobben på det norske feltsykehuset var veldig meningsfull og utfordrende og en fikk brukt hele seg. Det føles godt å ha kunnet være med på å utgjøre en positiv forskjell for en såpass hardt prøvet befolkning. Det var mange triste enkeltskjebner her nede, men også mange solskinnshistorier som jeg fikk oppleve under dette oppdraget. Høydepunktet her var når jeg var med på å arrangere en fotballturnering for hjemløse og foreldreløse barn fra seks ulike camper. Premien til deltagerne var en halv flaske med rent vann, og de smilte fra øre til øre da de mottok ”premien”.
Norges Røde Kors vil sannsynlig være en solid bidragsyter i lang tid på Haiti og i Petit Goave.

Ole Åker, overbrannmester
Asker og Bærum brannvesen


Ole Åker jobbet på Haiti som tekniker med drift av feltsykehus, men hadde også ansvar for opplæring av lokalt ansatte samt ambulansetjeneste.
Åker har tidligere vært flere ganger i Pakistan og driftet feltsykehus både ved jordskjelvet i 2005 og et feltsykehus for våpenskadde i desember/januar 2009 – 2010. Han var også i Georgia under konflikten i 2008. I 2007 jobbet han i Serbia med opplæring i hvordan takle større katastrofer sammen.

COMMENTS