Hydro ilagt bot på 1 million

HomeDiverse

Hydro ilagt bot på 1 million

Hydro Agri Porsgrunn / Yara AS er ilagt en bot på 1 million for brudd på arbeidsmiljøloven. Manglende sikkerhetstiltak førte til et større utslipp av ammoniakkgass og en mann mistet livet. Flere personer ble skadet og 170 dyr døde eller måtte avlives.

Ulykken skjedde i juli 2002, etter at en bonde hadde fått fylt en transporttank ved Hydros anlegg på Herøya. Tanken ble fylt med flytende ammoniakk, for så å bli transportert til gården. 
En slik tank skal ikke fylles mer enn 86,7 % ved 15 grader, fordi væsken må ha rom til å utvide seg dersom temperaturen stiger. Tanken ble fylt nesten 100 %. 

I løpet av de neste dagene, steg temperaturen. Ammoniakken utvidet seg, og da tanken ikke hadde den nødvendige sikkerhetsmarginen, ble lokket sprengt av og giftig ammoniakkgass strømmet ut i omgivelsene.
En ansatt ved gården omkom av forgiftning. Flere andre personer måtte behandles av lege. Gårdens besetning på 170 dyr døde eller måtte avlives. I tillegg oppsto betydelige materielle skader.
Hydro er ilagt boten på grunn av manglende rutiner for å ivareta sikkerheten ved fylling av eksterne tanker, herunder sikre at tankene ikke ble overfylt. Oppfyllingen av tanken ble gjennomført utelukkende i henhold til tankens egen nivåindikator. Det ble ikke benyttet noen form for dobbeltkontroll av nivået. 

Måling av mengden ammoniakk som ble overført og/eller veiing av tanken (som ble utført i forbindelse med faktureringen) ville vist at tanken var fylt utover sitt maksimalnivå.
Forelegget med bot på 1 million er gitt etter ordre fra Statsadvokatene i Vestfold og Telemark. Hydro må gi beskjed om hvorvidt de godtar forelegget innen fem dager etter at forelegget er mottatt.
Dette melder Arbeidstilsynet på sitt nettsted, arbeidstilsynet.no 
 

Publisert: 03-05-2004

COMMENTS