Hvilket ansvar har brannvesenet?

HomeDiverse

Hvilket ansvar har brannvesenet?

Prinsippielt er straffen meget interessant fordi det er første gang et brannvesen i Norge ved kommunen straffes for å ikke ha reddet et menneske.

Det tragiske utfallet av brannen i Selvbyggerveien i Oslo i 1998 har skapt et langt sterkere mediasøkelys mot brannvesenet generelt. Straffen som nå er ilagt Oslo kommune, viser at ikke bare media, men også påtalemyndigheten har en klar oppfatning om hvordan brannvesenet bør utføre sin oppgave.
Uklare og manglende rutiner i alarmsentralen samt dårlig kommunikasjon mellom alarmsentral og mannskapene på brannstedet , har vært grunnlag for straffen. DBE  var i sin granskningsrapport etter brannen også kritisk til disse forholdene, men konkluderer likevel med at det ikke var mulig å fastslå om kvinnen kunne vært reddet, selv om brannvesenets innsatsmannskaper fra første stund hadde visst hvor hun befant seg.

Fra en brannmanns synspunkt er det betenkelig å lese hvilke forventninger publikum og media har til vår innsats. Som innsatsmannskaper vet vi at marginene er små mellom et heldig utfall og et uheldig utfall av en redningsaksjon i en brann. 
Helt fra vi mottar en melding om brann, ligger feilkildene inne som kan avgjøre utfallet. Meldingens ordlyd er med på å gi innsatsmannskapene et bilde av situasjonen. Dernest er førsteinntrykket ved fremkomst til et brannsted og opplysninger man mottar der, med på å danne et grunnlag for en innsats. Er noe av dette ukorrekt eller forstått på en feil måte, ligger muligheten for en feilvurdering til stede. Samtidig vet vi at tidsmarginene er meget små for å redde mennesker i en brann.

Som vi har sagt tidligere, må brannvesenet kvalitetssikre sine tjenester for å kunne yte en best mulig tjeneste samtidig som brannvesenet må kunne dokumentere sine rutiner og instrukser når en slik sak vil dukke opp igjen. 
Men brannvesenet har nok også en jobb å gjøre når det gjelder å opplyse allmennheten om mulighetene og begrensningene i vårt arbeid. Antageligvis har vi selv vært med på å øke forventningene langt over det som er realistisk ved å fremstå som «heltene» som løper inn uansett. Tiden er nå inne til å dempe disse forventningene som kan være helt urealistiske i mange tilfeller.   
 

Publisert: 05-07-2000

COMMENTS