Hurtigfrigjøringskurs reddet liv

HomeRedning

Hurtigfrigjøringskurs reddet liv

En desembertorsdag hadde redningsetatene på Ringerike kurs i hurtigfrigjøring. Dagen etter måtte man benytte lærdommen i praksis. En personbil kolliderer front mot front med en semitrailer lastet med grus. En person sitter fastklemt.

Dagen før ulykken hadde Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Ringerike (UF-Ringerike) gjennomført kurs i hurtigfrigjøring, såkalt ”load and go”. Det var representanter fra Utrykningspersonellets Fellesutvalg-Oslo (UF-Oslo) som stod for opplegget, og over 50 mannskaper møtte opp i Hønefoss. På forhånd var det stor skepsis blant personellet til denne typen redningsteknikk. Vi har tidligere fått beskjed om at pasienten skal stabiliseres før han fraktes til sykehus eller frigjøring starter.

Ofte har pasienten blitt sittende 20-60 minutter i vraket. Dette er livsviktige minutter – minutter som kan gå i pasientens disfavør. UF-Oslo viste oss bilder og filmer som virket helt utrolige. Er det virkelig så enkelt å frigjøre fastklemte? Blir man ikke mer skadet? Hvorfor har vi brukt tid på å stabilisere i alle år?

Vi fikk svar på mange spørsmål, og vi fikk testet ut frigjøringsteknikken på bilvrak som del to av kurset denne dagen. Skepsis til teknikken forsvant som dugg for solen. Vi kunne nesten ikke vente på å få brukt dette i praksis….

Ulykken

Det gikk ikke mange timene før vi fikk behov for lærdommen. Allerede dagen etter, kl. 12.35 fredag 5. desember i fjor går alarmen: personbil har frontkollidert med semitrailer, E16 Sollihøgda, en person er fastklemt. Vedkommende er bevisstløs. Tre enheter fra Ringerike brannvesen (RBV) rykker ut, det samme gjør politi og ambulanse/luftambulanse. Framme på skadestedet viser det seg at vedkommende som sitter fastklemt er delvis bevisst, men har store skader i hoften samt i beina. Mye tyder på dødelige indre skader. De fleste av redningsmannskapene hadde deltatt i frigjøringskurset dagen før. Med kurset meget frisk i minne, ble det valgt å benytte hurtigfrigjøring. RBV festet den ene vinsjen i bilens ratt, og frigjøringen startet. Perfekt! Den fastklemte ble frigjort fire minutter etter at brannvesenet var på stedet! Få minutter senere ble gutten rullet inn på akuttmotaket på Ullevål etter å ha blitt fraktet med Norsk Luftambulanses helikopter.

Takket for livet

Det var 19 år gamle Terje Hansen fra Røyken som ble alvorlig skadet i ulykken. I følge legene på Ullevål, ville Terje ha hatt fem minutter i igjen å leve da han kom dit. Det betyr at han ikke ville ha vært i live i dag hadde det ikke vært for kurset UF arrangerte dagen før. ”Vanlig” frigjøringsteknikk ville tatt lenger tid, og denne tiden ville kostet Terje livet. Det viste seg at han hadde store skader i blant annet venstrebeinet som ble knust, og milten sprakk.

Lungene, nyrer og hjertet fikk også skader. Gutten var i praksis tom for blod da helikopteret landet på Ullevål. Sekundene var avgjørende.
I slutten av februar besøkte Terje brannstasjonen i Hønefoss hvor de som deltok i redningsaksjonen var samlet. Alle vi som var tilstede på denne samlingen kunne bare oppsummere møtet med å si: det er en fantastisk følelse å vite at man har reddet noens liv. Det er ikke ofte at man får slike tilbakemeldinger. Taushetsplikt i de forskjellige etater medfører at vi som deltar i redningsoppdrag ikke får vite tilstanden til de vi redder.

At vi fikk møte Terje var et stort øyeblikk som sent vil glemmes.  Som Terjes far sa: ” Det finnes ikke ord. Det dere har gjort er livreddende. Takk for at dere reddet sønnen min”.
Kurset UF-Oslo holdt for oss på Ringerike reddet liv og vi håper denne historien vil føre til at flere kommuner kurser seg på teknikken.

 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS