Hedret for livredninger

HomeDiverse

Hedret for livredninger

I løpet av de siste månedene har brannsjef i Os, Stein Gjøsund og hans mannskaper vært med på å redde to menneskeliv og et hus fra en storbrann. I slutten av januar ble brannsjefen hedret av TryggVesta med hjertestarter og et maleri.

I november var det en alvorlig mopedulykke i Os, hvor en ungdom takket være at brannsjef Stein Gjøsund var først på stedet, reddet livet.
– I utgangspunktet er kommunalt brannvesen en av de viktigste redningsinstansene i Norges land. Alle mannskaper i Os brannvesen har kunnskaper og kompetanse om livreddende førstehjelp, de vet hvordan de skal gi frie luftveier, de vet hvordan de skal gi gjenoppliving og det vet hvordan de skal legge i stabilt sideleie hvis det er behov for det, sa brannsjef Stein Gjøsund til RadiOs.no og bekreftet at førstehjelpen på stedet reddet livet til 16-åringen. 
30. november falt en mann om på gaten i Os sentrum etter en hjertestans. 

– Takket være at kirketjeneren i Os satte i gang med livreddende førstehjelp og at det samtidig ble ringt 113 slik at vi var raskt på stedet, så ble livet til mannen reddet, sier brannsjef Stein Gjøsund til RadiOs.no. Os og Osterøy er de eneste kommunene i Hordaland som har en First Responder-tjeneste, som går ut på at brannvesenet tar seg av akutt hjelp dersom ambulansen er opptatt, og fram til denne er på plass. 

16. januar var brannsjefen i Os på vei til et møte i Bergen da han så røyk fra et hus i Fana. Takket være at han snudde og kjørte bort til huset som det brente i, kom brannvesenet raskt på plass og reddet huset fra en storbrann.
Brannsjef Stein Gjøsund synes det er fint å bli gjort stas på, men føler seg samtidig litt brydd.
– Jeg setter stor pris på oppmerksomheten, men vil samtidig trekke frem mine mannskaper som gjør en fenomenal jobb. Jeg vil trekke frem hele kjeden med personell i forbindelse med slike livreddende tiltak, sier Stein Gjøsund.

Veldig verdifullt
– Brannvesenets First Responder-tjeneste er veldig verdifull og blir satt stor pris av innbyggerne i Os. Det er viktig å påpeke at kompetansenivået hos mannskapene er basert på grunnleggende førstehjelp, men poenget er at dette faktisk redder liv. Vi rykker ut med to mann når vi får melding om livstruende sykdom eller skader. Ved det ukentlige vaktskiftet for deltidsstyrken tas to eller tre mann ut til å ha denne funksjonen under vaktperioden. Ved utrykning bruker de en liten bil og tar med seg en akuttsekk som inneholder oksygen, ventileringsutstyr, utstyr til å stoppe blødninger, utstyr til å ta opp fremmedlegemer fra hals/svelg og noe medikamenter som lege kan bruke, sier Gjøsund til ”Brannmannen”.
I fjor rykket Os brannvesen ut med sine First Respondere mellom 30 og 40 ganger. I år har de allerede hatt 15 oppdrag (midt av februar). Brannvesenet varsles når ambulanse ikke er tilgjengelig i kommunen. Helseforetaket står for vedlikehold av kompetansen til mannskapene.
–  Små brannvesen kan redde liv i lokalsamfunnene gjennom en enkel organisering og opplæring i grunnleggende førstehjelp. Det vil bety en vesentlig økt trygghet for innbyggere spesielt i de kommuner som ikke har ambulansestasjon, mener brannsjef Gjøsund.

COMMENTS