Guovdageainnu buollinveahka

HomeMateriell/Stasjoner

Guovdageainnu buollinveahka

Midt på Finnmarksvidda ligger tettstedet Kautokeino som også kalles samenes hovedstad. Kommunen er Norges største med 9.687 km2 og ca 3100 innbyggere.

Tekst: Roy Larsen
Foto Lars Fossum

Kautokeino brannvesen

Kautokeino viser seg fra sin aller beste side med sol fra skyfri himmel og kritthvit snø på de omkringliggende og tilsynelatende endeløse vidder da ”Brannmannen” kommer på besøk. Kautokeino er en av Norges største samekommuner, og samisk språk og kultur står sterkt i kommunen. Veiskilt og offentlige bygninger osv. er merket på både samisk og norsk. Skiltingen av Kautokeinos brannstasjon er intet unntak. Jaddadanstasuvdna står det på skiltet over brannstasjonen. Jaddadan, ble vi fortalt er et annet ord for å slokke brann. Når skiltet engang i framtiden fornyes, vil benevnelsen bli Buollinstašuvdna som vil være den rette betegnelsen her i Sápmi (Sameland).

Materiell/personell

Brannsjef Sten Olav Hætta tar imot oss på sitt kontor flankert av varabrannsjef Bjørn Wilhelmsen og overbefal Nils Ante Skum. Han ønsker ”Brannmannen” velkommen og kan fortelle at de valgt å gjennomføre en av sine øvelser i dag slik at vi skal få møte mannskapene og få en oversikt over utstyret de har til rådighet.
Materielt sett fikk de et kraftig løft da de for to år siden kjøpte en Scania firehjulstrekker med Rosenbauer påbygg. Den nye mannskapsbilen ble stasjonert på brannstasjonen i Kautokeino og avløste den gamle Unimogen som ble flyttet til bistasjonen i Maze.
Med 20 man tilknyttet Kautokeino brannstasjon, syv i Maze og en deltidsansatt feier er også personellsituasjonen på utrykningsdelen tilfredsstillende sier Hætta.

Forebyggende

Vi imøteser samarbeid om forebyggende arbeid med andre Finnmarkskommuner.  Foreløpig har vi ikke vært i konkrete diskusjoner med noen av kommunen, heller ikke Karasjok og Porsanger. Men ideen med fellesavdelinger (en for vestfylket og en for østfylket) for forbyggende personell for Finnmarkskommunene har vært luftet i rådet for 110-sentralen i Finnmark.  Men foreløpig er ikke dette utredet videre.

Utdanning

Deltidsreformen er i gang og mannskapene har gjennomført brevkurset. De mangler 5-dagers kurset og selvfølgelig da konstabel-utdanningen i hht til deltidsreformen. I samarbeid med Karasjok og Tana har vi vurdert alternative løsninger som vil gi oss en stor økonomisk gevinst. Finland, som er kjent for høy kvalitet på brannmannutdanningen har tilbudt oss å skreddersy kurs som tilfredsstiller våre nasjonale krav.

Avstander og løsninger

Brannsjefen for landets største kommune kan fortelle at det først og fremst er de enorme avstandene som er en av deres største utfordringer. Dette tvinger oss til å tenke nytt og utradisjonelt. Hætta understreker at 1 time er lenge å vente på brannbilen. I de mest avsidesliggende boområder ønsker vi å lage branndepoter med utstyr som gjør at beboerne kan igangsette enkelt slokkearbeid selv.

Samarbeid

I tillegg til muntlige bistandsavtaler med omkringliggende kommuner har vi et godt samarbeid med 330 skvadronen. Noe som er helt nødvendig i en stor og uveisom kommune der lyngbranner ikke er uvanlig. I så måte er også FIG gruppen i Alta en stor ressurs.
Vår lokale Røde Kors gruppe er også en viktigs samarbeidsparter som stiller med hjelpemannskap ved større branner og skog-/lyngbranner. De kan også bidra med båt dersom det er nødvendig. Minst like viktig er de lokale kreftene som kan bidra med snøscootere og andre terrenggående kjøretøy.

Mål

Jeg er redd for at vi er i ubalanse når det gjelder kompetanse på den forebyggende siden av vår virksomhet sier Hætta. Foreløpig tar jeg meg av alt det forebyggende arbeidet selv, men målsetningen er at vi skal få ansatt en branningeniør til dette arbeidet. Vi imøteser også en samarbeidsavtale om forebyggende arbeid med andre Finnmarkskommuner. Utstyr til branndepotene og ikke minst en tankbil står også høyt på ønskelisten.

Øvelse

Den påberopte øvelsen der både bilbrann og frigjøring sto på programmet ble gjennomført på en meget profesjonell måte og satt prikken over ien for et spennende møte med brannmannskapene fra samens hovedstad.

Roy Larsen og Lars Fossum
”Brannmannen”

Utrykninger 2002
Boligbrann                 10
Pipebrann                  4 
Garasjebrann            1
Hyttebrann                2 
Bilbrann                     5 
Gress/kratt                6
Alarmer/unødige      6
 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS