Grunnkurs for deltidspersonell

HomeDiverse

Grunnkurs for deltidspersonell

I et brev til Norges brannskole høsten 2010 skriver DSB at de har fått flere tilbakemeldinger fra deltidspersonell som understreker at bare en del av deres mannskaper er disponert som røyk- og kjemikaliedykkere. Man finner det derfor uheldig at en stor del av den tida man har til disposisjon i praksisuka skal benyttes til øvelser man ikke har behov for/kan delta på.

Kursplan revidert og godkjent av DSB

Ut fra en total vurdering, besluttet DSB å endre etablert praksis, og fjerne røykdykking på nivå 1 og 2 fra kurset. Fjerning av røykdykkerdelen skulle kompenseres med et 1-ukes røykdykkerkurs. Med dette utgangspunktet ga DSB Norges brannskole i oppdrag å lede arbeidet med å revidere kursplanen for grunnkurs for deltidspersonell og å utarbeide en kursplan for 1 ukes røykdykkerkurs. Høsten 2011 ble det etablert en arbeidsgruppe som bestod av representanter fra Fagforbundet, BTY, NBLF, DSB og 4 deltidsbrannvesen som har lang erfaring med å gjennomføre deltidsgrunnkurs.

To alternative timeplaner
Arbeidsgruppa kom tidlig fram til at røykdykking fortsatt bør være en del av praksisuka, men at det samtidig bør eksistere et tilbud til de som ikke behøver denne kompetansen. Dette ble akseptert av DSB, og sammen med arbeidet med å revidere kursplanen, ble det utviklet 2 alternative timeplaner for praksisuka. Timeplan A for elever som skal godkjennes for røyk- og kjemikaliedykking, og timeplan B for de som ikke skal kvalifiseres til røyk- og kjemikaliedykker. Det vil si at røykdykking fortsatt vil være et tilbud i deltidsutdanningen. Kursplan og timeplaner for praksisuka kan benyttes etter 1. mars 2012. Arbeidsgruppa vil også utarbeide en kursplan for 1 ukes røykdykkerkurs for de som ønsker ytterligere opplæring etter praksisuka. Kursplan og timeplanmal for dette kurset vil være klare i løpet av våren 2012. 

COMMENTS