Gratulerte Hovedredningssentralene med 40 år

HomeDiverse

Gratulerte Hovedredningssentralene med 40 år

40 årsjubileet til Hovedredningssentralene er et viktig jubileum for Norge. Det er viktig å se framover, men det er også viktig å se litt bakover på de oppgaver som Hovedredningssentralen (HRS) har deltatt i. Det sa justisminister Knut Storberget i sin tale ved jubileet.

Storberget pekte på det gode arbeidet som har vært utført med å utforme redningstjenesten til å få profesjonelle og frivillige mannskaper til å samarbeide så godt som de gjør idag. Det er viktig at en har klart å legge til side alle profesjonsprinsippene med å jobbe sammen for å redde alle de tusener av mennesker som har vært i nød disse 40 årene. 
– Det er konstruktivt å jobbe med personell innen redningstjenesten. Det gjelder både profesjonelle og frivillige da de er mer fokuserte på å se mulighetene enn å ri på kjepphester. Den kollektive ledelsen, der både profesjonelle og frivillige har deltatt, har gjort at denne modellen har vært vellykket. Den ble vedtatt under opprettelsen av redningstjenesten i 1969 – 1970 der en gikk inn for å ha en kollektiv ledelse både i HRS og LRS, som er kalt samvirke, sa Storberget.
Det har vært en stor utvikling i redningsoppdrag siden 1971 og frem til i dag.  I 1971 hadde en 356 oppdrag, mens i 2009 var det over 7000 oppdrag.

Behov for Sivilforsvaret
– Det er mer behov for Sivilforsvaret i dag enn det noen gang har vært. Vi ser det når det gjelder de miljøskapte utfordringene med ekstremvær der det blir våtere med mer flom og ras. Det gjør at vi kan vente oss flere naturkatastrofer i fremtiden både her hjemme og ute i verden.

Be om hjelp
– Terskelen for å be om hjelp er mye lavere i dag enn den var tidligere.  Det viser seg når 330-skvadronen blir bedt om å komme inn for å assistere en kvinne som hadde bruk for hjelp til å bære bøtta med bær.
– Utfordringen i fremtiden er at alle forlanger mer kvalitet på tjenesten. Vi får håpe at vi er i forkant på disse utfordringene og ikke kommer med disse etter at det har skjedd noe. Ser vi tilbake, så ser vi at det har vært tilfelle til i dag. Etter Scandinavien Star-ulykken fikk vi RITS- grupper ved noen brannvesen i Norge. Regjeringen ønsker at vi ser disse utfordringene i forkant enn å reparere tingene i etterkant, sa justisminsteren.

Satsningsområder innen redningstjenesten
Regjeringen har utpekt endel satsningsområder innen redningstjenesten. Storberget pekte på brann som et av områdene. 
– Jeg er overrasket over hvor lite fokus fra samfunnet det har vært på branner der folk blir skadd eller har omkommet. Dødsbrannene er altfor høye.  Det omkom nesten 90 personer i 2009, noe som er tre ganger høyere enn drapstatistikken i Norge. Tallene viser at vi har et behov for å vise at vi ”ikke må komme tidsnok for sent” som det handler mye om i redningstjenesten.
Storberget påpekte viktigheten av forebygging innen alle typer av redningstjeneste.
– Forsamlingen her på Redningskonferansen må bli gode ambassadører for forebygging, enn å komme etterpå med tiltak. Et godt eksempel på forebygging er vedtaket å forby raketter med styrepinner. Det sparte opp mot 150 skader bare på en dag.

Forebygging fra flere hold
I dag har nesten ingen innen redningstjenesten noe påbud om å drive forebygging uten om brannvesenet og politiet. HRS har ingen mandat til å drive forebygging og har heller ikke ansatte til å drive med det. Det ble sagt under konferansen at dette er en utfordring som en bør se nærmere på.

Innføringen av 112 som nødnummer
Storberget tok opp at han vil ha ”et nummer” – (med god latter fra salen) og etterlyste innføringen av 112 som nødnummer i Norge.  
– Jeg har lett i departementet hvor lenge debatten om nødnummer har pågått. Nå ser jeg fram til den dagen det kommer pilotprosjekter igang, og til den dagen vi kommer i mål med denne saken.

Beredskap med skogbrannhelikopter
Storberget viste til et annet område som Regjeringen har satset mye på. Det er skogbrann der de har fått i gang beredskap med skogbrannhelikopter i sommersesongen og hvor det er bevilget betydelig med penger til mer utstyr til Sivilforsvaret. 
– Det en også har lært av skogbrannene er at brannvesenet har blitt flinkere til å trekke ressurser fra andre brannvesen og en har fått i gang en felles ledelsestruktur med bruk av EIS, Storberget.

Nye redningshelikoptere
Regjeringen ser fram til at det kommer nye redningshelikoptere etter at det nå er opprettet tilstedevakt på alle basene også ved Rygge og i Florø. Ønsket fra Regjeringen er å få innkjøpt disse så raskt som overhodet mulig.

Innføringen av det nye nødnettet
– Regjeringer ser fram til innføringen av det nye nødnettet som i disse dager tas i bruk på Østlandet, men også at hele landet skal ta dette i bruk så raskt som mulig. Jeg ser også fram til den dagen alle andre aktører innen redningstjenesten tar dette i bruk som et avlyttingsfritt radionett, sa justisministeren i sin avslutning til konferansen.

Storberget takket alle ansatte på HRS på Sola og i Bødø og alle deltakende organisasjoner for godt utført arbeid gjennom mange år.

Rolf B. Eide,
Brannmannen

COMMENTS