Godt fornøyd med Vision

HomeDiverse

Godt fornøyd med Vision

Oppdragshåndteringsverktøyet for 110-sentralene, Vision, ble satt i skarp drift i Alarmsentral Brann Øst (ABØ) i november i fjor. Verktøyet har en rekke funksjoner som er viktige både for de som rykker ut og de som håndterer hendelsen fra 110-sentralen.

Vision har blant annet funksjonalitet hvor en brann eller ulykke straks kan lokaliseres med stor nøyaktighet, når en person ringer inn og melder fra. I tillegg er det også innført funksjonalitet hvor den som melder om ulykken, straks får beskjed om når brannbilen med riktig utstyr kan forventes fremme på ulykkesstedet.

Etter ca. et halvt års skarp drift og påfølgende retting av feil fungerer verktøyet slik det skal, sier daglig leder av ABØ, Dag Erik Lauritzen.
– Vision fungerer som forutsatt og er et godt beslutningsverktøy for våre operatører. Verktøyet har uante muligheter, men vi har valgt å ta i bruk flere og flere funksjoner ut over det grunnoppsettet som jo Vision har. Men vi tar små steg for å sikre at alle kan bruke systemet skikkelig, sier Lauritzen.

ABØ har også gått i skarp drift med løsningen for håndteringen av Automatiske Brannalarmer (AFA) og de har i en tid utvarslet mannskaper i sin region over TETRA-sambandet selv om det ikke er utkallingssystem foreløpig. Målet er å gå i skarp drift med utalarmering over Tetra i slutten av juni, og da vil det være igangsatt for hele dekningsområdet, Østfold og Follo. 
– Utvarslingen (call-out) fungerer også bra. Alt i alt tror jeg alle i vårt område er godt fornøyde med nødnett.  Dekningen er bedre enn tidligere, samhandlingen mellom nødetatene har blitt bedre og talekvaliteten er meget god. Et godt eksempel på at systemet fungerer godt er oljevernaksjonen etter Godafoss-forliset ved Hvaler. Der kunne alle aktørene prate sammen på grunn av et” grenseløst samband”, noe som ikke hadde vært mulig tidligere, sier Lauritzen.

COMMENTS