Framtidens brannbil – en buss?

HomeMateriell/Stasjoner

Framtidens brannbil – en buss?

Vil brannfolk i framtiden ta bussen ut til brannene. Etter «Brannmannen»s besøk ved Redningsfordon AB i Arvika, hvor man er i ferd med å bygge prototypen til trolig neste generasjon «Bas-brannbiler», tyder mye på at dette faktisk vil bli en realitet. Skjønt buss, kjøretøyet som er under bygging er et videreforedlet Volvo Blom buss chassis og har fått navnet Akka 1OM.

Omtrent 300 «Basbrannbiler» gjør tjeneste i svenske brannvesener og ved Räddningsverkets skoler. BAS, som står for «basfordon för samhällets rädd- ningstjänst» har eksistert i vel 15 år. Under denne tiden har det ikke skjedd særlig mye nytenkning, mange løsninger ved dagens bil- og påbygg baserer seg på gamle krav, forteller Ulf Johansson, daglig leder ved Räddningsfordon AB. I dag finnes andre behov og nye krav til utrustning. Denne virkelighet i kombinasjon med Ulfs tidligere tjeneste som brannmann i Arvika brannforsvar, utløste tanker og ideer om et kjøretøy som bedre kunne imøtekomme redningstjenestens framtidige behov.

 

Suverene kjøreegenskaper

At valget falt på å benytte et Volvo busschassis er langt fra tilfeldig. Ved dette valg oppnådde man å få realisert grunntanken om å få et kjøretøy med lavt tyngdepunkt. Dette gir bedre og mer stabilt veigrep, samtidig som mulighetene for høyere fart gjennom svinger og rundkjøringer øker. Den tradisjonelle løsningen ved å benytte taket på påbygget for stiger, aggregater med videre er forlatt. Alt utstyr er plassert inne i kjøretøyet og er derved lettere tilgjengelig, samtidig som mulige fallulykker i stressede situasjoner er eliminert. Alle rørsystemer er innebygd, en stor fordel i kjølige klima.
Ellers er det lagt ned mye arbeid i å skape et praktisk og tiltalende førerhus/mannskapscabin. Førerhuset har en viktig funksjon. Det er der brannmannen under utrykning forbereder seg og lader opp mentalt for innsatsen. Derfor har vi samarbeidet med Stockholm brandforsvar når det gjelder innredningen. Eksempelvis blir stolene av en helt ny type, spesialkonstruerte og sittevennlige. Videre blir det full ståhøyde,(med hjelmen på). I tillegg er det tatt hensyn til at minst mulig motorstøy og sirenelyd skal trenge inn i førerhuset, sier Ulf.

Flerbruksbil

Akka 1OM kan gjøre dyre ledelseskjøretøy overflødige, i det minste i mindre kommuner og regioner ved at det er gode muligheter for alternative innredninger, eksempelvis kombinasjon av slokke- og redningsbil samt ledelsesbil. Betjening av pumpen skjer i førerhuset, følgelig kan samme person ha hånd om kommunikasjonen. Andre fordeler med det åtte meter lange kjøretøyet er at det kan heves/senkes (luftfjæring). I tillegg betydelig mindre svingradius enn tradisjonelle brannbiler.

«Utseendemessig troverdighet»

Akka 1OM er et resultatet av en kompleks arbeidsprosess med å skape ett så utseendemessig troverdig utrykningskjøretøy som mulig. Denne arbeidsprosessen er i all hovedsak utført av Daniel Ewerrnan, student ved Konstfacks högskoleutbildning industridesign. Daniel har intervjuet og vært i kontakt med et stort antall svenske, finske og engelske brannfolk for å få innspilt til å oppnå målsetningen om «utseendemessig troverdighet». Å jobbe med redningskjøretøydesign har vært meget stimulerende ,uttaler Daniel. Brannbilen er ofte det eneste som publikum ser av redningstjenesten. Kjøretøyet blir derfor en symbol for troverdigheten.
For øvrig er Ewerman belønnet med Svenska konstruktion- og designprisen 1999 for Akka 1OM-designet.

Råddningsverket positivt

Vi følger Akka 1OM-prosjektet med stor interesse, sier Anders Wiik ved Räddningsverket i Sverige. Vi ser det som svært positivt at noen våger å tenke i helt nye baner når det gjelder brann- og  redningsbiler. For øvrig kan Räddningsverket, som statlig myndighet på grunn av konkurransehensyn, ikke gå inn og støtte enkelte prosjekt. Derimot kan vi være en instans som initiativtakere kan prøve sine ideer opp i mot, slik som det har fungert ved utviklingen av Akka 1OM.

Prisgunstig

Hva blir så prisen på «framtidens brannbil», undrer «Brannmannen»s utsendte. – Vi benytter Säffles Karosseris grunnstammekomponenter for prototypen. Til og med frontruten kan anvendes uten korrigeringer. Dette innebærer at det ikke kreves noen store investeringer i verktøy. Vi regner derfor med at prisen skal kunne presses ned til BAS-bilsnivå, opplyser Ulf Johansson.


Fakta om Akka 1OM

Karosseri i helaluminium Ruberg R30 pumpe
Vanntank, 3,0 kubikk
Skumtank, 0,2 kubikk
Bredde, 2550 mm
lengde, 8 I 50 mm
Høyde, 2 900 mm
Tjenestevekt, 9 400 kg
Totalvekt 15 000 kg
Chassi, Volvo BI OM 4×2
Motor, 10 liter DH 1OA 360
med intercooler 265 kw (360 hk)
Helautomatisk gearkasse, (fem trinn)
Akselavstand, 4600 mm Svingradius, 7500 mm
Fjæring, luftfjæring av høytrykkstype,
Nivåregulering; høyde 85 mm,
dybde 50 mm
lysmast, alt. bensindrevet elverk.
Skyvestige LeMtiger.
Importør i Norge:
Jan Østberg Liftservice AS,
Bedriftsveien lo,
0950 OSLO – Tlf. 22 16 71 97

 

 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS