Forventer snarlig nødnettløsning

Home110/Nødnett

Forventer snarlig nødnettløsning

Det fremgår at Regjeringen ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om fremtidig radiosamband for nødetatene. Det vises spesielt til Datatilsynets krav om informasjonssikring av etatenes samband. Regjeringen vil så snart som mulig, enten i høstsesjonen eller senest tidlig på nyåret 2005, komme tilbake til nødnettprosjektet som egen sak, herunder spørsmålet om håndtering av Datatilsynets krav. Nødnettprosjektets budsjett foreslås økt med 12 mill. kroner i forhold til 2004-budsjettet. Midlene er avsatt til dekning av utgifter knyttet til oppfølgingen av arbeidet med nytt nødnett i 2005.
Grunnen til den manglende avklaringen i statsbudsjettet er i følge kilder, at Regjeringen ønsker en bredere støtte for bevilgningene.

Et nødnett for brann, ambulanse og politi har vært utredet i årevis, men har ennå ikke nådd et vedtak. I finanskomitéens innstilling til revidert nasjonalbudsjett i juni sa komitéens flertall at det er «et presserende behov» for et nytt radiosamband for de tre nødetatene. Komitéen tok til orde for at «utbygging av et nytt nødnett for de tre nødetatene må påbegynnes straks». 
Prosjektdirektør Tor Helge Lyngstøl i Nødnettprosjektet, som har ledet utredningsarbeidet, regner med at utrullingen av et digitalt nødnett i Norge vil ta tre-fire år.
– Vi er svært positive til et nytt felles nødnett på brannsiden og håper på en snarlig beslutning. Vi forventer at saken tas opp senere i høst, sier overingeniør Nils Petter Bryde i DSB til ”Brannmannen”. 
I mellomtiden vil man bruke tiden på å kvalitetssikre kravsspesifikasjonen for å være klare til å gå ut i markedet når vedtaket kommer.

 

Publisert: 03-09-2004

COMMENTS