Forbrødring

HomeDiverse

Forbrødring

Siste uke i juni var atten brannmenn fra New York (FDNY) invitert til en uke i Oslo. Dette var kommet i stand etter et privat initiativ. Disse brannfolkene kom fra en av de stasjonene som ble hardest rammet av katastrofen 11. september 2001. En dato som har brent seg inn i folks bevissthet over hele verden. De mistet 13 kollegaer, hvorav 3 enda ikke er funnet.

Brannfolkene som var i Oslo var både menige og befal. Det var faktisk de som var igjen på Battalion 6, Ladderstation 3 etter 11. september. En stasjon som ligger på Nedre Manhatten. De fikk en varm velkomst hvor hen de fartet i Oslo.

 

 

Honeymoon

Det var et stramt program som var lagt opp for disse gutta pluss en dame. En av brannfolkene hadde nemlig akkurat giftet seg og tok denne turen også som en bryllupsreise. Det er kanskje ikke alle brannfolk som ville hatt med seg samtlige kollegaer på en sånn tur? Jeg tror nok likevel at de fikk en uforglemmelig uke. Samtlige kvelder var lagt opp med middager på ulike steder i Oslo. Dagene var også relativt velfylte og innholdsrike. Den flotteste og mest høytidelige handlingen foregikk i den amerikanske ambassadøren sin residens. Her forgikk selve forbrødringshandlingen eller tvinningsseremonien mellom L-3 og Hovedbrannstasjonen i Oslo. Dette ble avsluttet med at alle 18 fra USA og de 20 fra Oslo ble invitert med på et gedigent gardenparty i anledning Independence Day (frihetsdagen 4. juni i USA). Ambassadøren var ikke snauere enn at han hadde invitert ca. 900 stykker.
Søndagen hadde de en flott tur med Christian Radich i indre delen av Oslofjorden. Her var også en god del norske brannfolk og sponsorer med. Av andre arrangementer kan nevnes mottagelse i Oslo Rådhus, grillfest på Briskeby brannstasjon inkludert underholdning fra deler av drilltroppen til Hans Majestets Kongelige Garde, besøk på KRIPOS, fisketur på fjorden og sightseeing.

Første smil

En av sjefene som var med, kommenterte at det var godt å se smilene tilbake på ”gutta”. På enkelte hadde han ikke sett det på trekvart år. Det er klart at det disse kollegaene har vært igjennom setter varige spor, selv om vi aldri vil klare å sette oss inn i deres situasjon. Det ble også knyttet mange hyggelige kontakter mellom amerikanske og norske brannfolk. Allerede er det syslet med tanken på et gjenbesøk.
Til slutt vil jeg på vegne av kollegaene i FDNY rette en takk til Ann Katrin Nilsen og alle sponsorene som gjorde dette mulig. Ann Katrin Nilsen er den som har hatt ideen og sørget for innsamlingen til denne reisen. Tanken hennes var at hun ville gjøre noe godt for noen av disse karene som har opplevd så mye vondt, uvirkelig og tragisk etter 11.september 2001. 

Publisert: 04-07-2002

COMMENTS