Festlig jubileum

HomeDiverse

Festlig jubileum

Bergen Brannkorps Forening (BBF) feiret sitt 100 års jubileum gjennom ulike arrangementer i Bergen i begynnelsen av februar måned.

Planleggingen har holdt på i flere år og ulike skisser for avvikling har vært vurdert og forkastet. Medlemmene i BBF har hele tiden fått anledning til å komme med innspilt til avvikling, så den endelige feiringen føler jeg som medlem av arrangementskomiteen har vært en verdig måte å runde et sekel på.

Med god hjelp fra museumsgjengen i Pensjonistgruppen til BBF ble det laget en fin historisk utstilling i hovedstasjonen, med gammelt og nyere utstyr og informasjon om foreningens historie. Dette var en utstilling som var åpen for publikum noen timer midt på dagen i en hel uke, hvor utrykningsenhetene i hovedstasjonen ble flyttet ut i det fri. Besøket var til tider meget bra, og tilbakemeldingene fra publikum var udelt positive.

Lørdag 6. februar ble avsatt til hovedfeiringen. Arrangementet selve lørdagen startet med en minnestund/parole i hovedstasjonen hvor inneværende styrke stod oppstilt sammen med Bergen Brandkorps Musikkorps. Det ble holdt en kort minnetale av brannsjef Helge Eidsnes og BBFs leder Ronny Karlsen. Videre ble det lagt ned krans på minnetavlen over falne medlemmer under krigen og det hele ble avsluttet med spilling av Bergen Brandkorps Musikkorps. Det var gledelig å se at mange sivile også deltok på dette arrangementet, så det var trangt om plassen.

Historisk opptog 

Etter en liten pause, var det tid for å starte det historiske opptoget som skulle føre til den offisielle mottakelsen. Med BBFs emblem i spissen og et tog med alt fra håndtrukken utrykningsvogn fra i 899, hest og vogn og utrykningsenheter fra de ulike epokene helt fram til det nyeste nye, fikk vi gitt publikum som så på i en travel lørdagshandling, en fin historisk innføring i brannvesenets fargerike historie. 
Den offisielle mottakelsen i Kongressenteret var arrangert for at ikke jubileumsfesten seinere på kvelden skulle gå opp i taler. Her fikk BBF overrakt gaver og det ble delt ut fine ord til jubilanten. Gjester fra NKF både lokalt og sentralt, fra brannkorpsforeningene i Oslo Trondheim og Stavanger, våre nordiske venner i København, Stockholm, Göteborg og Reykjavik, leder fra politilaget i Bergen, vår egen pensjonistgruppe, idrettslag og musikkorpset var tilstede ved denne mottagelsen.

Om kvelden lørdag 6. februar, var det tid for selve rosinen i jubileumsfeiringen. Nærmere 300 gjester var invitert til festmiddag med nydelige pyntede bord i Kongressenteret. Etter hvert som gjestene ankom, ble de underholdt av Bergen Politiorkester før matsignalet ble spilt.

Dagens prolog ble framført av tidligere foreningsleder Kåre Helle som høstet stor applaus for denne. 
Bordsettet vil alltid ved slike store anledninger ta tid, så også dette. Under kyndig ledelse av kveldens toastmaster Hugo Hansen, for øvrig en av de senest ansatte i Bergen brannvesen, fikk kun ordfører Ingmar Ljones, brannsjef Helge Eidsnes og representant fra brannstyret si noen bevingete ord, i tillegg til BBFs leder Ronny Karlsen.

Arrangementskomiteen hadde også funnet plass til litt underholdning ved Salhuspinsetten, og her var det ikke vanskelig å le. 
Bordsettet ble avsluttet med takk for maten tale av tidligere brannsjef Einar K. Gjessing. Resten av kvelden kunne gjestene svinge seg til fin dansemusikk og hygge seg sammen med en lett blanding pensjonister og aktive, før det hele ble avsluttet i sømmelig tid.

 

Publisert: 06-03-1999

COMMENTS