Fast godtgjørelse for varsling på 9.000 kroner

HomeDiverse

Fast godtgjørelse for varsling på 9.000 kroner

I forbindelse med innføring av nødnett i Østfold i fjor, fremmet Fagforbundet i Halden i vår ved forhandlinger om lokal særavtale krav om godtgjørelse for å være tilgjengelig for UMS-varsel. Forhandlingene resulterte i brudd. Nå er det falt kjennelse i lønnsnemnda.

Den sier at godtgjørelse for å være tilgjengelig for UMS-varsel utenom arbeidstiden fastsettes til 9.000 kroner, dette inkluderer dagens telefongodtgjørelse på 1.608 kroner og er en fast godtgjørelse som er pensjonsgivende. Fremmøtegodtgjøringen fastsettes til 1.200 kroner for hverdager og 1.400 kroner fra helligdager/høytidsdager. I tillegg kommer to timer overtid per fremmøte.

Saken om godtgjørelse for varsling med lommevarsler startet for nærmere fire år siden. Halden kommune ønsket primært en ordning hvor fremmøte ble premiert og ikke en ordning med fast årlig godtgjørelse for varsling. Kommunen viste også til at mange av de ansatte bodde utenfor kommunen og ikke var tilgjengelige for varsling via lommevarsler. Da nødnettet ble innført i år tilsa det at varsling med lommevarsler måtte erstattes med varsling til privat mobiltelefon, noe som måtte nedfelles i avtale. En slik varsling ville gå ut til alle ansatte.

Kirsti Rørmyr er leder av Fagforbundet Halden og Aremark, samt hovedtillitsvalgt i Halden kommune og plasstillitsvalgt for Halden brannvesen. Hun sier dette i en kommentar til dommen;
– For oss handler dette om prinsipper. Det oppleves som belastende for arbeidstager og være konstant i beredskap, ikke minst for de ansattes familie, som f.eks blir vekket midt på natta. Dette mener vi ikke kan defineres som arbeidsgivers styringsrett og derfor må godtgjøres. Det sa også kretsmeglingsmannen seg enig i.

– Så har det vært viktig for oss at ikke brannmannstillegget ble blandet inn i dette. Brannmannstillegget er tillegg for ekstraoppgaver som brannfolkene utfører på hvilende vakt samt arbeidsoppgaver som ikke direkte er realisert til brannmannsyrket. I kommunens tilbud hadde de tatt med dagens brannmannstillegg på 6.000 kroner slik at reelt tilbud var på 392 kroner. Det ble naturligvis forkastet. Andre kasernerte brannvesen, som Sarpsborg, har godtgjørelse for varsling på 12.500 kroner årlig. Det er da noe høyere enn nemndas kjennelse, men det er samtidig rimelig siden det innebærer en større belastning i Sarpsborg med flere utrykninger.

– I tillegg økte også kretsmeklingsmannen frammøtegodtgjørelsen, noe som arbeidsgiver ønsker men ikke vi. Så vi har i grunn fått ”både i pose og sekk”. 
– Denne kjennelsen er viktig for alle brannmannskaper nå når nødnettet rulles ut i Norge og personsøkerne avvikles. Dette er ikke bare en lokal avtale, men en nemndskjennelse som er toneangivende for resten av landet, sier Rørmyr.

 

COMMENTS