HomeDiverse

Fartsbot til Høyesterett

Brannmannen Malvin Espedal fra Jæren som ble frikjent i Gulating lagmannsrett for fartsoverskridelse underveis til en storbrann i sin privatbil, må belage seg på en ny runde med rettsapparatet.

Påtalemyndigheten har anket saken til Høyesterett og Espedal uttaler at han er både skuffet og overrasket over anken. jeg regnet med at jeg var ferdig med denne saken nå, sier Espedal oppgitt som først ble dømt i Jæren herredsrett for deretter å bli frifunnet i lagmannsretten.

l en annen rettssak på Jæren har en ambulansesjåfør blitt frifunnet for uaktsom kjøring. Ambulansesjåføren kolliderte under utrykning med en personbil da ambulansen skulle kjøre forbi fire biler i en 60-km-sone. Personbilen lå foran ambulansen og svingte til venstre i et veikryss idet ambulansen er på vei forbi. Ambulansen kjørte i 80-90 km/t og brukte kun blålys, ikke sirener. Pasienten i ambulansen var en seks år gammel gutt med antatt hjernerystelse som fikk fallende bevissthet underveis og som var i potensiell livsfare. Gutten ble ikke ytterligere skadet da ambulansen veltet etter kollisjonen. Han ble fraktet til sykehus med

Luftambulansen. Saken havnet i retten fordi ambulansesjåføren nektet å vedta en bot på 2500 kroner. Rettens mindretall mener at sjåføren skulle brukt sirene og sier at ambulansesjåføren feiltolket situasjonen og kjørte på en måte som «skapte fare og voldet skade». Meddommerne i herredsretten la til grunn for frifinnelsen at ambulansesjåføren så bremselysene på bilene foran og ingen av dem indikerte med blinklys at de skulle svinge til venstre. Påtalemyndigheten vurderer om dommen skal ankes fordi den har stor prinsipiell betydning.

– Dersom sjåføren blir dømt, bør vi revurdere hvor grensene for å kjøre utrykningskjøretøy går, mener leder av ambulansetjenesten på Jæren, Johannes Løkøy. Han var klar i sin tale under rettssaken mot den 34 år gamle ambulansesjåføren som har 15 års erfaring. Hvis ambulansesjåføren blir tiltalt for tilsvarende situasjoner, kan dette føre til økt behov for luftambulansen. Dette er ikke uaktsomhet, mener Løkøy.
 

Publisert: 08-09-1998

Newer Post

COMMENTS