FARLIG!

HomeDiverse

FARLIG!

De fleste brannvesen i kongeriket utfører røykdykking. Denne delen av yrket ansees å være den mest utfordrende. Det knyttes strenge krav til helse, sikkerhet og kompetanse. Hvordan står det så til med kompetansen? Og innehar tjenesten nødvendig sikkerhet?

Innehar vi nødvendig kompetanse?

Dimensjoneringsforskriftens § 7-3: Brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet(KUF) godkjente i 2000 læreplan: Internopplæring for brannkonstabel, 300 timer læring. I tillegg kommer308 timers Grunnkurs. Gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel, er nødvendig før videre spesialutdanning.

Yrkesutdanning

All yrkesutdanning av brannkonstabler i Norge skal gjennomføres i samsvar med læreplaner som er fastsatt i Dimensjoneringsforskriften. En heltidsansatt brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanningen. Det bør herske liten tvil om at dette medfører minst 600 timer systematisk, dokumenterbar opplæring. I nyere opplæring er bruk av åndedrettsvern, røykdykking og kjemikaliedykking implementert i disse timene.

Spesialutdanning

Med spesialutdanning i denne sammenheng menes røykdykkerkurs. Det skal ikke utføres røykdykkertjeneste, dersom mannskap mangler grunnutdanning eller annen tilfredsstillende opplæring. Læreplan for grunnutdanning lever i sitt fjerde år. Det er grunn til å tro at mange kommuner fortsatt ikke gir sine nye brannkonstabler dette minimum av kompetanse, før de settes i innsats. Ille nok. Verre blir det når mannskapene beordres til farefull røykdykkerinnsats uten nødvendig opplæring.

Rett kompetanse

Arbeidstakeren skal gjøres kjent med de farer og andre risiki som kan være forbundet med arbeidet. Dimensjoneringsforskriftens § 7-3 krever at brannkonstabel skal ha gjennomført yrkesutdanning for brannkonstabel. Personell som ikke har yrkesutdanning for brannkonstabel, må kunne dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse til å inngå i et røykdykkerlag. Er det tvil, bør ikke vedkommende utføre røykdykkertjeneste. Brannsjefen er ansvarlig for å vurdere om kompetansen er god nok. Kostnader, tidspress og mannskapsmangel kan tvinge fram løsninger som vil bli vanskelig å forsvare.

DSB og brannsjefene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er helt nyfødt. Utfordringene står i kø. Det vil være å håpe at direktoratet setter fokus på opplæringen generelt, og røykdykkerutdanningen spesielt. Gjennom etterlevelse av krav til yrkesutdanning vil vi ha mulighet til å sikre et ansvarlig nivå på yrkets farligste side. Samtidig ligger det jo ansvar for orden i eget rede hos landets brannsjefer. Ingen skal settes i arbeid som røykdykker uten først å ha gjennomgått grunnopplæring for brannkonstabel eller tilsvarende.

Kvalifiserende utdanning

Brannmannen har gjort en spørrerunde i tilfeldig utvalgte kommuner. Den nye veiledningen for røykdykking beskriver i kapittel 4.2. krav til kvalifiserende utdanning. Med kvalifiserende utdanning menes den ordinære yrkesutdanningen som skal gjennomføres i landets kommunale brannvesen. Denne er beskrevet i læreplaner fastsatt av departement/direktorat. Det er grunn til å tro at mannskaper settes i innsats som røykdykkere uten nødvendig særskilt kompetanse. Mange mangler dokumenterbar grunnopplæring for brannkonstabel, før første dykk. På spørsmål om minst tilsvarende ervervet kompetanse, før godkjenning som røykdykker, avdekkes fra tid til annen ufullstendig dokumenterbar opplæring. I enkelte kommuner er det grunn til å tro at brannaspiranter settes inn som røykdykkere med kun et minimum av generell innføring i yrket. Forbausende! Det er nærliggende å tro at enkelte brannsjefer ikke kjenner kravene knyttet til utdanningen av røykdykker. Konsekvensene av en arbeidsulykke under røykdykkerinnsats vil primært ramme den ikke-kvalifiserte røykdykkeren og hans nærmeste. Dernest er det nærliggende å tro at ansvarlig leder for virksomheten vil rammes. En nedslående tankerekke……

 

Publisert: 04-12-2003

Newer Post
Older Post

COMMENTS