Fakkeltog med brannvesenet

HomeDiverse

Fakkeltog med brannvesenet

Det er blitt en tradisjon at Ørsta Redd Barna hvert år arrangerer fakkeltog for fred etter at julegranen er tent den andre søndag i advent.

Like visst som dette skjer, stiller brannmannskap opp og selger, tenner og til sist slokker faklene for Redd Barna.
Overskuddet i år gikk til det arbeidet Redd Barna gjør for afghanske barn i flyktningeleire. For barna i Ørsta er det spennende å se en brannbil på nært hold og vi som står på for å skaffe midler til dette arbeidet, er takknemlige for støtten fra brannvesenet i Ørsta.
Siden vi startet opp med dette arrangementet, har brannmester Ingolv Velle deltatt, likeså Agnar Jetmundsen og Erik Myklebust. I fjor ble branningeniør Randi Hetle ansatt. Hun er like positiv til å støtte dette arrangementet som Ingolv Velle, som nå er pensjonist. De to andre karene har også stilt opp hvert år. Det er godt å være med i en organisasjon som Redd Barna. Det er godt å vite at noen der ute får mulighet til et bedre liv fordi vi bryr oss og står på. Redd Barna trenger all støtte den kan få for å hjelpe flest mulig. Organisasjonen trenger kontaktpersoner over hele landet der det ikke er aktivt

Redd Barna-arbeid.

Den som vil bli med i Redd Barna, arbeider slik det passer for seg. Redd Barna sentralt har også avisstoff som man kan få inn i sine lokalaviser.
De beste støttespillerne til Redd Barna er norske barn. De har tombola og lager sirkus. Barna har stor fantasi i alt de engasjerer seg i for å hjelpe andre barn. Skoleklasser engasjerer seg og barnehager har salg av ting barna lager eller lodder ut når de inviterer til samlingsstund med foreldrene. Redd Barna er også talsmann for norske barn.

I land med konflikter kommer mange barn vekk fra sine familier under flukt og krigshandlinger. Redd Barna driver et omfattende gjenforeningsarbeid i mange land. Hvilken lykke er det ikke for hvert enkelt barn og foreldre som gjenforenes!
Vi må ta hensyn til barnas situasjon. Barn i krigssoner og på flukt har opplevd så mye dramatisk og vi må hjelpe dem til å få tankene sine vekk fra det traumatiske ved diverse tilbud som lek og skolegang i leirene. I Afghanistan har Redd Barna 160 lokalt ansatte som arbeider hardt under vanskelige forhold i Kabul og nord i landet.

Det som er spesielt med Redd Barna er at alle barn får den hjelpen de trenger i det området organisasjonen jobber. Dersom en er fadder, er en med å hjelpe alle barna. Vi vet at det nytter og at tusenvis av barn får hjelp til et bedre liv takket være den giverglede det norske folk har vist gjennom årene.

 

Publisert: 04-01-2002

COMMENTS