Ett nødnummer i Norge?

Home110/Nødnett

Ett nødnummer i Norge?

Det er for lengst velkjent for alle innen fagmiljøene i politi-, helse-, og brannvesen, at flaggsakene ett felles nødnummer og nytt sambandssystem TETRA, har kokt bort i en suppe av prestisje og politikk.

Det er satset millioner av kroner på å vurdere TETRA i Norge, og det er nedlagt tusenvis av timer på å forsøke å lage en utredning om ett nødnummer, men medlemmer av den norske regjering sitter på saken.

Justisminister Dørum uttalte til Gudbrandsdølen Dagningen på våren 2002 : ”Om jeg får det som jeg vil, blir det i fremtiden kun ett nødnummer i Norge.”
Siden har utredningen til justisdepartementet om saken blitt utsatt offentliggjort gang på gang, og det må trygt kunne sies at herr Dørum fløy på veggen i en solid frontkollisjon. Og det er to årsaker til dette: TETRA koster milliarder å bygge ut, og samtidig er det umulig å unngå å måtte løse alle organisatoriske spørsmål som må avklares mellom de tre nødetatene, for å få til en hensiktsmessig utbygging av nytt nødnett.

Jeg våger påstanden at det er helt kriminelt at tre statsråder og statsminister Bondevik ikke samler trådene, og tar styringen over utviklingen mot ett nødnummer. Og det er ikke noen tilfeldighet at disse vesentlige spørsmålene holdes unna den alminnelige offentlige debatt. 

Og for å spørre rett ut: Våger ikke Regjeringen å mene noe offentlig i spørsmålene om ett felles nødnummer, og ett statlig styrt nødformidlingssystem?
FOR: Mens dere stikker vekk saken, ruller millionene, og noen nødstedte risikerer å leve mer utrygt enn de burde. 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har innkalt til 110-konferanse i Bergen 11.-12. mai. Der er det naturlig å forvente ett klargjørende svar, herr statsminister.

COMMENTS