Enhet for forebygging

HomeForebyggende

Enhet for forebygging

Brannmannen presenterer enhetene i Avdeling for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I denne utgaven presenterer vi enhet for forebygging.

Enhet for forebygging (FOR) har syv stillinger, men i dag er bare seks stillinger besatt. En ingeniørstilling er ledig. 
Enheten har ansvaret for å organisere og følge opp det brannforebyggende arbeidet i Norge. Enheten skal sørge for et godt og forståelig regelverk og å gi brannvesenene hjelpemidler og kunnskap til å utføre et godt forebyggende arbeid. Enheten skal også pleie kontakten med andre myndigheter og bransjeorganisasjoner for å medvirke til at forebygging blir prioritert. Enheten skal ha et øye for det som skjer på brannområdet både nasjonalt og internasjonalt, og evaluere spesielle branner med sikte på å finne læringspunkter.

Terje Olav Austerheim
Sjefsingeniør 
Utdannet sivilingeniør i kjemi
Ansatt i Statens Sprengstoffinspeksjon i 1977 og har deretter arbeidet i Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Austerheims ansvarsområde er brannsikkerhet i pleie- og omsorgsboliger, tunneler og i kulturminner.

Lars Haugrud

Senioringeniør
Utdannet branningeniør.
Ansatt i DSB siden 2005. Yrkesbakgrunn som brannteknisk konsulent, i Norsk Brannvernforening, i brannforebyggende avdeling i Nes brannvesen og som leder av brannforebyggende avdeling i Sarpsborg brann- og feiervesen. 
Haugruds ansvarsområde er bygningstekniske spørsmål, informasjonskampanjer, brannsikkerheten i landbruk samt piper og ildsteder. 

Jan Tore Dilling
Overingeniør 
Utdannet branningeniør.
Ansatt i DSB siden 2010. Yrkesbakgrunn fra Norsk Brannvernforening og fra brannforebyggende avdeling i Vestfold interkommunale brannvesen. 
Dillings ansvarsområde er tilsyn med brannvesen herunder fagutførelsen av brannvesenet. Han arbeider også med de andre HMS-etatene og med bygningstekniske spørsmål. 

Ragnhild Lunde
Rådgiver
Utdannet statsviter
Ansatt i DSB siden 2010. Har tidligere jobbet med boligbranner under annen enhet.
Lundes ansvarsområde er utrednings- og evalueringsarbeid opp mot boligbranner samt informasjonsarbeid. 

Espen Gilboe-Hermansen
Rådgiver 
Utdannet jurist
Ansatt i DSB siden 2007. Yrkesbakgrunn som advokat i privat sektor og i offentlig virksomhet. 
Gilboe-Hermansens ansvarsområde er primært på regelverkssiden. I tillegg leder han arbeidet med revidering av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Anders Leonhard Blakseth

Avdelingsleder
Utdannet branningeniør.
Ansatt i DSB fra 1. oktober i år. 
Yrkesbakgrunn fra brannforebyggende avdeling i Nedre Romerike brann- og redningsvesen og som leder av brannforebyggende avdeling i Sotra brannvern. Siden 2001 har Blakseth jobbet i Bergen brannvesen der han har vært leder av brannforebyggende avdeling de siste ni årene.

COMMENTS