Endelig blir røykvarslerne kvalitetssikret igjen!

HomeForebyggende

Endelig blir røykvarslerne kvalitetssikret igjen!

Siden 1979 har Norge hatt et eget nasjonalt kvalitetssikringssystem på røykvarslere for at disse skal være lovlige å omsette.

Da den felles europeiske standarden for røykvarslere kom i 2005, kunne ikke Norge lenger beholde sin særnorske kvalitetssikring, da dette ville hindre fri flyt av varer innen EU og således være i strid med EØS avtalen. Derfor måtte det nasjonale kvalitetssikringssytemet avvikles 1. august 2008. Siden har det vært opp til produsenten å dokumentere at røykvarslerne er produsert og testet i.h.t. den felles europeiske standarden

EN-14604:2005. Samtidig gikk ansvaret for markedskontroll vekk fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og over til BE (Statens bygningstekniske etat), siden standarden for røykvarslere ligger innunder byggvaredirektivet.

Bekymring
Med bakgrunn i bekymringen om at røykvarslere ikke lenger ville bli kvalitetssikret nasjonalt, ble det allerede på slutten av 2007 avholdt 
et møte der forsikringsbransjen, Sintef NBL, Norsk brannvernforening og røykvarslerimportøren BSP AS var tilstede. Partene var enige om at det var behov for fortsatt å kunne kvalitetssikre røykvarslere nasjonalt. Norges medlemskap i EU har således medført at forbrukerne pr. i dag ikke kan stole 100 % på om røykvarslerne de kjøper oppfyller den nye standarden. Det har blitt avdekket røykvarslere i salg som ikke oppfyller standarden, og enkelte laboratorier som ikke er akkreditert til å utstede godkjenningsdokumenter har gjort dette.

”Importører av røykvarslere kan således forledes til å tro at alle deler av produktstandarden EN-14604 er oppfylt, uten at de faktisk er dette”, uttaler Øyvin Brandt ved Sintef NBL.Brandt har ledet arbeidet med den nye SNR godkjenningen med innspill fra René Depuis fra BSP AS.

Frivillig godkjenning
Arbeidet er nå ferdig og Sintef NBL  kan nå tilby en frivillig godkjenningsordning, SNR ( Sintef NBL Røykvarsleraksept), der hver røykvarslermodell som blir godkjent blir tildelt et unikt SNR registreringsnummer og samtidig registerført på Sintef NBL sine nettsider.
”Den nye ordningen vil være bedre en den gamle særnorske DSB-godkjenningen, som ble gitt for 5 år av gangen. Nå følger vi opp 
årlig at produsentens kvalitetssikring er på plass og at de har hatt inspeksjon av et akseptert kontrollorgan” sier Brandt. ”SNR-godkjenningen vil være til stor hjelp for importørenes kvalitessikringsarbeide. Sintef NBL kontrollerer at røykvarsleren 
faktisk oppfyller kravene som ligger i standarden og at kvalitetssikringen rundt produksjonen er på plass. Samtidig vil merkingen gjøre det enkelt for forbrukerne å vite at produktet de kjøper oppfyller de kravene til funksjonalitet og produktsikkerhet røykvarsleren må ha for å være lovlig solgt i Europa.” uttaler Brandt.

Etterspurt i bransjen.
Deltronic, som er Skandinavias eldste produsent av røykvarslere har nå fått sine første modeller godkjent gjennom SNR ordningen. Daglig leder Ulf Gustafsson i Deltronic er meget positiv til ordningen, da han har sett hvordan bransjen har utviklet seg de siste årene. ”Det vil alltid være produsenter og importører som setter kostnader og inntjening foran kvalitetssikring, i det siste har det kommet helt nye 
aktører på markedet der dette vises tydeligere. Deltronic har hele tiden sørget for at alle våre røykvarslere var med den gamle DSB godkjenningsordningen. Disse og nye modeller vil nå fortsette over i den nye SNR ordningen. Det at publikum skal være sikker på at røykvarsleren de kjøper faktisk oppfyller kravene burde være en selvfølge, men i dagens marked er dette dessverre ikke tilfelle” sier Ulf Gustafsson.

Kan bli krav fra forsikringsbransjen.
Også forsikringsbransjen ønsker SNR godkjenningen velkommen. Fred Nilsen, fagsjef i SpareBank 1 skadeforsikring var med på det innledende møte rundt den nye godkjenningsordningen og ser frem til at flere importører velger å kvalitetssikre sine røykvarslere. ”Vi er meget positive til at det nå finnes et tilbud for å kvalitetssikre røykvarslere. På denne måten er forbrukeren sikret at 
produktet holder mål og således vil sikkerheten i boligene øke. Ikke glem at ca. 80% av de som dør i branner dør hjemme, så det å ha en kvalitetssikring av røykvarslerne er meget viktig. Jeg ser ikke bort ifra at når det er nok SNR-godkjente røykvarslere i markedet, vil vi 
vurdere å ta dette inn som krav i våre forsikringsbetingelser” sier Fred Nilsen.

Artikkelforfatter:
René Depuis, BSP AS

COMMENTS