En synlig og offensiv brann- og redningstjeneste

HomeDiverse

En synlig og offensiv brann- og redningstjeneste

–    Dere må fortelle de gode historiene og være med i samfunnsdebatten. I kampen om ressurser i framtida må dere være på banen. Det var det klare budskapet til DSB sin nye direktør Cecilie Daae i vårt intervju med henne nylig.
Det er en klar oppfordring til hele brannmiljøet og brann- og redningssjefer over det ganske land å ha en sterkere stemme i samfunnsdebatten. Som den største beredskapsressursen lokalt må brann- og redningstjenesten være premissgivere og sette krav til beslutningstagere sentralt om at ressurser må følge økte oppgaver og at grunnleggende behov som midler til utdanning og forskning må ivaretas.

Daae pekte også på at vi har en tilfeldig og sårbar beredskap til å håndtere de store og komplekse hendelsene. Skjer det en jernbaneulykke ute i distriktene vil det være raskt behov for støtte til den lokale brann- og redningstjeneste. I dag er det ikke noe etablert system for raskt å kunne organisere og transportere materiell og personell ut til et skadested. Skjer ulykken i morgen vil det være et vesentlig tids- og effektivitetstap for å få ressurser ut. En ordning med nasjonale støttestyrker vil kunne bistå respektive regioner med ressurser og være avgjørende for å redde liv.
Myndighetene bør også mene noe om en minstestandard for drukningsberedskap. I dag er det rundt 20 redningsdykkertjenester i landet, men det er et paradoks at blant annet sommerferiefylket Vestfold ikke har en etablert dykkerberedskap. I Vestfold ble det gjort en utredning i 2012 hvor man anslo en etableringskostnad på 2,4 millioner kroner og 340.000 kroner i årlige driftskostnader for en redningsdykkertjeneste. I utredningen skriver man at mulighetene for overlevelse er minimale etter allerede 10 minutter og at brann- og redningstjenestens overflateberedskap dekker behovet godt.  Likevel rykker redningsdykkere fra Drammen, Fredrikstad og Oslo ut ved drukningsulykker i Vestfold.  Samtidig har vi flere eksempler på mennesker som har overlevd opp til 50 minutter under vann under gunstige forhold.

Vi mener det bør være en naturlig konsekvens av en vesentlig økt risiko å organisere en beredskap der kommuner og brann- og redningstjenester sammen bidrar til å opprette og drifte en redningsdykkerberedskap. De kostnadene som ble skissert kan ikke være for store til å ikke gjøre et viktig tiltak som styrker beredskapen.

 

Publisert: 02-03-2016

COMMENTS