Over en kaffekopp- Jeg må vel sies å være en brannkonstabel som har en generell interesse av alle arbeidsoppgaver vi utfører, uten at jeg har spesialisert meg på noe spesielt felt, sier Morten

HomeDiverse

Over en kaffekopp

Ønsker samarbeid velkommen

 

Tidsskriftet Brannmannen møter Morten Bunes på Lørenskog brannstasjon som er hovedstasjonen Nedre Romerike Brann og Redningsvesen IKS.
Morten hadde bakgrunn som tømrer og fem år i Forsvaret da han i 2006 søkte jobb på forebyggende avdeling i NRBR. Denne samlede erfaringen ga han et godt utgangspunkt da han søkte jobb som brannkonstabel på beredskapsavdelingen to år etter.

Hva er du opptatt av om dagen, spør vi Morten?

–    Jeg har vanligvis ikke noe problem med å si det jeg mener, men hva ønsker du egentlig å vite? spør Morten og ser spørrende på Brannmannens utsendte. Du må uansett få med deg at jeg er veldig glad i jobben min, sier Morten og smiler.
–     Det er viktig for meg at bilene er klargjort og utstyret nøye sjekket ved hvert vaktskifte, det er det viktigste vi driver med, når alt kommer til alt, sier Morten og peker over skulderen sin mot en rekke skinnende, men velbrukte utrykningsbiler. Jeg må vel sies å være en brannkonstabel som har en generell interesse av alle arbeidsoppgaver vi utfører, uten at jeg har spesialisert meg på noe spesielt felt. På en annen side vil jeg nok gjøre nettopp dette på sikt og det er nok av faglige emner å fordype seg i, sier Morten.

Samarbeid med omkringliggende brannvesen er noe som interesserer Morten.

– Bare på den tiden jeg har jobbet her har jeg sett en veldig positiv utvikling med hensyn til samarbeid og gjensidig kunnskap og erfaringsdeling. På Lahaugmoen kurs- og kompetansesenter, der vi øver sammen med Oslo brann- og redningsetat, har vi en ressursgruppe som tilrettelegger for stasjonsøvelser. Gruppen har representanter fra begge brannvesen og alle som har deltatt i denne gruppen kommer faglig styrket tilbake til eget korps med nye erfaringer som de deler med kollegaer. I tillegg til disse øvelsene har jeg satt pris på å øve samvirke med andre etater, som for eksempel PLIVO-øvelsene, sier Morten.
–     Store og ressurskrevende øvelser er alltid interessante, men man kan gjennomføre gode og innholdsrike øvelser i en langt mindre skala også. Jeg er veldig opptatt av at man skal ha en lav terskel for å invitere nabobrannvesen til en øvelse, eller en annen form for sammenkomst. Vi jobber tett sammen på skadestedet i stadig større grad og derfor ser jeg på det som en stor fordel å bli kjent med mannskapene fra nabobrannvesenet.
–     Yrket vårt er under kontinuerlig utvikling og jeg ønsker å delta i denne prosessen, avslutter Morten Bunes

Fakta:

Hvem: Morten Bunes
Arbeidssted: Nedre Romerike brann- og redningsvesen
Stilling: Brannkonstabel
Alder: 37 år
Ansatt siden: 2006
Sivil status: 2 barn og kjæreste med Anne Charlotte
Arbeid før brannvesenet: Tømrer og Forsvaret

Publisert: 21-11-2016

COMMENTS