Dropper brannrefusjon

HomeDiverse

Dropper brannrefusjon

Forsvaret ønsket fra i år å kreve betalt for vernepliktig personell på kommunale brannstasjoner. Men fordi det ikke eksisterer retningslinjer for slik refusjon, valgte Forsvarsdepartementet å droppe millionregninga.

Det var den militære organisasjonen som ba Forsvarsbygg å forhandle fram en refusjon for bruk av vernepliktige på kommunale brannstasjoner. Årsprisen ble beregnet til 117.000 kroner pr soldat.
– Det kan kanskje være delte meninger om prisen, men Forsvaret ønsket dekket inn kostnadene. Når departementet vendte tommelen ned, retter vi oss etter det. Men jeg vil nok tro at kommunene har mest igjen for brannsamarbeidet, sier overingeniør Oddbjørn Richardsen til Forsvarets Forum. 

Det er primært de to kommunale brannstasjonene på Skjold i Målselv og Setermoen i Bardu som har vernepliktige brannslukkere. Tilsammen 18 soldater. I tillegg har stasjonene tilsatt sivilt og militært personell i en spleis. Andre brannstasjoner med vernepliktige er enten rent militære – eller rettes inn mot statlig flyplassdrift.
– Vi ville fått en millionutgift dersom vil skulle refundert 117.000 kroner pr soldat. Vi bragte saken inn for departementet, og der følte jeg meg etter hvert rimelig trygg på at vi skulle slippe å betale, sier brannsjef Arvid Larsen i Målselv kommune. 

Både han og kollega Ivar Bjørnsund i Bardu er godt fornøyd med at brannsoldatene fortsatt skal jobbe «gratis», og at garnisonsbyene Setermoen og Skjold oppebærer et godt utbygd brannvern takket være det sivil-militære samarbeidet. Men i forhandlingene om nye slokkeavtaler merker de at Forsvaret ønsker mer kortvarige avtaler.
– Avtalen kan nå sies opp med et halvt års varsel, og den blir kanskje litt dyrere for kommunen, sier Bjørnsund, som ennå ikke har sluttforhandlet den nye slokkeavtalen med Forsvaret. 

I det avklarende brevet fra Forsvarsdepartementet heter det at «Forsvaret har på det nåværende tidspunkt ingen retningslinjer for å kreve betaling for vernepliktige mannskaper når det ytes støtte til det sivile samfunnet med noen grad av gjensidig nytteverdi». Forutsetningen er altså at begge parter sparer ved å slå sine pjalter sammen.
Og bare for å ha nevnt det: Forsvarsbygg får sin husleie uavhengig av hvem som lønner brannfolkene, så lenge det er snakk om militære bygg.
 

Publisert: 02-01-2004

COMMENTS