Dommen ga ingen avklaring

HomeDiverse

Dommen ga ingen avklaring

Det sier brannsjef Guttorm Liebe i en kommentar til dommen.

– I korthet kan saken oppsummeres slik; Alle har rett til å varsle en brann, men de tar ikke på seg noe ansvar av den grunn. Dermed står brannvesenet fortsatt igjen med vurderingene og ansvaret. Det første vi bør gjøre er å informere befolkningen om at vaktselskapene selger et produkt de ikke har og at det er umulig å stille med brannbil på døra til alle kunder av vaktselskapene fordi det innebærer en reduksjon av annen beredskap.

Liebe mener det er to farbare veiere videre. 
– Enten må det inngås privatrettslige avtaler mellom vaktselskaper og 110-sentraler/brannvesen slik det har vært anbefalt. Problemet her er at selskapene ikke vil inngå avtaler og enkelte nekter fortsatt å betale gebyrer selv om de har akseptert brannvesenets vilkår. Alternativet til en avtale er at det reguleres gjennom et nasjonalt regelverk. Det kan på sikt være det beste for alle parter, sier Liebe.
Videre fremgangsmåte vil diskuteres blant annet på Brannsjefkonferansen. 

COMMENTS