Døde av varmeslag

HomeBrann

Døde av varmeslag

Den svenske røykdykkeren Niklas Råbersjø som omkom i en brann i Norrkøping i august, døde av varmeslag viser obduksjonsrapporten. Han hadde ingen brannskader, men kroppen var generelt varmepåvirket.

Råbersjø ble ansatt i Norrkøping brannvesen i april og hadde gjennomgått seks ukers grunnutdanning hvor det inngikk røykdykkerutdanning. Han hadde kun vært på utrykning to vakter tidligere da brannen inntraff. Råbersjøs arbeidsoppgave denne natten å skaffe vann, men brannen ble mer komplisert enn forventet og han ble satt inn i røykdykkerinnsats sammen med en eldre kollega.

Etter å ha vært inne i ca. 15 minutter rapporterte Råbersjø og hans kollega at de måtte trekke seg ut på grunn av høy temperatur. De var da omkring 15 meter inne i lokale og de befant seg på en avsats 70 cm over gulvet. Kollegaen har fortalt at han tok tak i Råbersjø og ga beskjed om at de måtte gå ut. Han trodde hele tiden at Råbersjø var foran han, men når han kom ut var Råbersjø borte.
Antageligvis har Råbersjø gått i feil retning og havnet i en trapp til andre etasje. På avsatsen var takhøyden bare vel to meter og der ble temperaturen for høy.

På tross av at det ble satt inn store ressurser for å finne den savnede, ble Råbersjø først funnet over fire og en halv time senere i trappen hvor han og hans kollega hadde startet retretten.
Branninspektør Kenneth Møller fra Stockholm brannvesen har gjort en utredning av brannen og peker på en rekke erfaringer som kan gjøres etter brannen. Han setter blant annet spørsmål ved taktikken med aktiv røykdykkerleder som ble benyttet i brannen.
– Er man tre mann er det vanskelig å holde rede på hverandre. I dette tilfellet trodde kollegaen at han hadde Råbersjø foran seg når de krøp ut, men det viste seg å være røykdykkerlederen.

Møller peker også på at man bør ha beredskap for slike tilfeller.
– Erfaringen viser at det tar fra fire timer til et døgn før man finner savnede røykdykkere. Mitt forslag er at man har strålerør med stor kapasitet slik at man kan pøse på vann om det trengs. I dette tilfellet tok det vel en time før man fikk fram en vannkanon.
 Brannen har også ført til diskusjon om verneutstyret til brannmenn.
– Kanskje er vi for godt kledd. Vi har dobbel bekledning og kan gå veldig langt inn, men når varmen slår igjennom rekker vi ikke ut, uttaler Møller til Sirenen.
 

Publisert: 03-09-2003

COMMENTS