Deltidsreformen øker i omfang

HomeDiverse

Deltidsreformen øker i omfang

Forskriftskravet mangler fortsatt, men likevel er det stadig flere kommuner som starter med interne grunnkurs for sine deltidsmannskaper. I slutten av juli var 29 kurs påmeldt for start denne høsten. I tillegg har vi tre kurs som startet i januar og som avlegger eksamen før jul.

Dette vil si at i løpet av høsten 2004 vil ca. 350 deltidskonstabler holde på med utdanninga. De fleste kursene består av elever fra flere kommuner, det vil si at bortimot 100 kommuner vil være engasjert i utdanningen denne høsten.

 

 

Tilbakeblikk

I juni 1997 la en arbeidsgruppe fram sitt forslag til utdanningsmodell for grunnopplæring av deltidspersonell. Forprosjektet dannet grunnlaget for den læremiddelproduksjonen som startet våren 2000 med Geir Thorsen som prosjektleder og undertegnede som prosjektmedarbeider. Læremidlene ble laget med utgangspunkt i læreplan for grunnkurs. Fagfolk ble kontaktet, og det ble skrevet fem hefter med til sammen 15 emner og en tilhørende lærerveiledning. Videre ble det produsert åtte opplæringsvideoer og et e-læringsprogram som dekker seks av emnene.

Omfang

Fra høsten 2001 til våren 2002 ble læremidlene prøvd ut gjennom ett pilotprosjekt i Vesterålen og to i Fjellregionen med Røros som senter. I 2002 startet opplæringen opp på landsbasis, og dette året avla ca. 100 elever eksamen. Året etter var det vel 250 elever som fikk kursbevis, mens tallet i år vil øke til ca. 300 avlagte eksamener. 
Det arrangeres kurs spredt rundt om i hele landet fra Mandal og Søgne i sør til Loppa og Porsanger i nord. Også i Longyearbyen gikk det et kurs sist vinter.

Veilederen er nøkkelpersonen

Brannskolen har arrangert åtte veilederkurs og utdannet nesten 100 veiledere/kursledere. Disse fungerer som brannskolens forlengede arm i de enkelte kommunene og tar seg av planlegging og administrering av kursene. Veilederne viser stor entusiasme og arbeidskapasitet. De gjør en kjempegod jobb og har en stor del av æren for at utdanninga får mange positive tilbakemeldinger og at den i det hele tatt lar seg gjennomføre.

Lokale samlinger og praksisuker

Teoriundervisningen og enkle praktiske øvelser foregår i regionen der elevene bor. De mest omfattende øvelsene er lagt til en ukes sammenhengende kurs på et øvingsanlegg. I dag har brannskolen godkjent syv ulike anlegg til dette formålet. I tillegg kommer sivilforsvaret sine tre skoler. Som kjent ligger brannskolen nå under samme direktorat som sivilforsvarsskolene, og vi har blitt pålagt å bruke disse skolene i økende grad.

Erfaringer

De aller fleste kursene består av elever fra flere kommuner. Mange opplever at dette gjør det lettere å komme i gang og at det blir flere som kan bidra. Elevene synes det er positivt å bli kjent med ansatte i nabobrannvesen. Svært mange kommuner fortsetter med nye kurs etter å ha arrangert et kurs. Alle erfarer da at arbeidet med forberedelser og gjennomføring er mye mindre tidkrevende. For  å unngå unødig ”støy”, er det nødvendig å avtale med elevene før kursstart hvilken kompensasjon de skal få for å gjennomføre kurset. Kursene varer fra 6 til 10 måneder, og de aller fleste velger å starte om høsten. Det er lettest å samle deltakerne i månedene rett før og etter jul. Grupper på ca. 16 deltagere fungerer bra. Responsen på lærermidlene har vært god. Mange kommuner sliter med å få økonomiske midler til å gjennomføre deltidskursene, og da er vi igjen der jeg startet. Nå må vi snart få forskriftskravet på plass!
 

Publisert: 03-07-2004

COMMENTS