Debatt-Svarinnlegg vedrørende hospitantordning

HomeDiverse

Debatt-Svarinnlegg vedrørende hospitantordning

Etter å ha lest Olaf Lingjærdes innlegg i Brannmannen nr 3. sitter jeg igjen med en følelse av at vedkommende muligens har misforstått ordningen som er i Glåmdal Brannvesen IKS (GBI)

Som tidligere hospitant vil jeg presisere ovenfor Lingjærde at en hospitant IKKE inngår som en fullverdig konstabel i GBI sin utrykningsstyrke.
Hospitanten følger en turnus utenpå den faste styrken og er dermed ikke å anse som et nødvendig ledd på oppdrag/utrykninger. Dette vil da si at Lingjærdes sammenlikning av GBI, med svært beklagelige saker, i diverse kommuner/bemanningsbyråer ikke holder mål.

Som hospitant velger man selv å skrive under på en avtale som medfører at man koster utdannelsen selv, mot at GBI gir en hospitant muligheten til en rimelig utdannelse i et meget respektert og viktig yrke.
Lingjærde skriver også at «unge mennesker er villig til nesten hva som helst» for å få realisert drømmen om å bli brannmann. Det vil jeg definere som et utspill som ikke er i tråd med virkeligheten.

Forutsatt at man har fått dekket førerkort klasse 2, i for eksempel Forsvaret slik som i undertegnedes tilfelle, ser man altså på en utdanningsmodell som gjør deg ferdig utdannet for ca. 50.000 kroner. Tatt i betrakting mot andre utdannelser, hvor unge studenter sitter igjen med studielån på flere hundre tusen kroner, syntes jeg dette er rimelig og absolutt ikke å definere som «å gjøre hva som helst» for å realisere et ønske om å jobbe innenfor brannyrket. 
Hva gjelder Lingjærdes kommentar om at GBI «utnytter på det groveste»vil jeg stille spørsmålet tilbake i forhold til andre håndverksyrker. Hva med lærlinger innenfor byggebransjen som snekkere, elektrikere o.l? Her jobber også unge mennesker for svært dårlig betaling, men dette er noe de må igjennom for å få seg en utdannelse. Dette mener jeg er et ledd man må gjennom som ung for å få de jobbene man ønsker.

Jeg skal ta anbefalingen din om å være organisert i en fagforening til meg og takke for ditt hyggelig ønske om fast jobb. 
Som tidligere hospitant i GBI vil jeg også takke Bjørn Pedersen for at jeg har fått muligheten til å komme meg inn i dette yrket. Nå som jeg er ferdig utdannet har også mange dører åpnet seg og jeg har nå jobb i brannvesenet, foreløpig kun som vikar. Siden jeg vet jeg har valgt et veldig ålreit yrke har jeg skjønt at brannfolk blir i jobben sin så lenge Arbeidsmiljøloven tillater det. Ergo må man pent vente på ledige faste stillinger. Frem til da fortsetter jeg som vikar i det jeg, i likhet med Olaf Lingjærde, vil definere som verdens beste jobb.

Lars Ringstad


Jeg viser til innlegget til sekretær i Oslo brannkorpsforening, Olaf Lingjærde og 
konstaterer at Lingjærde har problemer med å ta mitt innlegg i Brannmannen nr. 3/2011 seriøst. Det får bli opp til han.

Det jeg ikke finner aksept for i hans innlegg er hvor han sammenligner oss og den ordningen vi har med skandaler i private firmaer og antyder at vi er en useriøs aktør,
Samt at vi utnytter unge mennesker på det groveste. Dette er direkte injurierende.
Jeg er åpen for debatt og meninger, men da med en som jeg kan respektere og ta seriøst – noe som Hr. Lingjærdes innlegg ikke legger opp til. 
Dersom jeg hadde vært i den kategorien som Hr. Lingjærde skriver tror jeg ikke jeg hadde latt meg intervjue av et fagtidsskrift!   
Det neste Lingjærde angriper er vårt brudd på AML hvor han skriver at oppsigelsestiden er minimum 14 dager. Til dette er å si til Lingjærde – les AML en gang til. I AML § 15-3 (7) heter det også  ”–med mindre annet er skriftlig avtalt,-”  

Vi er kjent med at for ansatte skal verneklær dekkes av arbeidsgiver. Vi har etter avtale (hospitantavtale) med den enkelte blitt enig om at vedkommende dekker dette selv. Her er også NAV inne og dekker dette for noen
Det må understrekes til Hr. Lingjærde at hospitantene ikke har skrevet en ansettelseskontrakt med oss, men en opplæringskontrakt/hospitantavtale. 
Til slutt vil jeg si til Hr. Lingjærde at det må da være lov å ha meninger også innen ”brann- Norge” uten at man må delta i de fora som behandler dette.  Dessuten tror jeg ikke Lingjærde vet om jeg engasjerer meg eller på hvilken måte, gjennom for eksempel brannbefalslag.
Neste gang Hr. Lingjærde, foreslår jeg at du, før du går til et slikt ”angrep” på andre brannvesen, sjekker ut mer om saken samtidig som du bør dempe språkbruken slik at det går an å føre en saklig debatt med deg.

Bjørn Pedersen, brannsjef 
Glåmdal brannvesen IKS

COMMENTS