Debatt. Brannsjef Pedersens noe kreative utspill

HomeDiverse

Debatt. Brannsjef Pedersens noe kreative utspill

Det er nesten vanskelig å ta innlegget til brannsjef Bjørn Pettersen i Glåmdal brannvesen i siste nummer av Brannmannen seriøst. Men dette har pågått i snart to år!

Det har nesten ikke vært en dag uten at mediene har dekket skandalen i de private firmaene som leverer tjenester inn i kommunal og statlig sektor. Flere brudd på Arbeidsmiljøloven har blitt slått opp og det er foretatt en gedigen dugnad for å rydde useriøse aktører av banen.

Men likevel ser det ut til at tilsynet ikke har funnet Glåmdal brannvesen!
Det er sterkt beklagelig å se at unge mennesker med en drøm om å bli brannmann er villig til nesten hva som helst for å nå dette målet. Etter min mening er dette utnytting på det groveste. Jeg skal prøve å redegjøre for hvorfor. 
La oss starte med det første og kanskje groveste bruddet, kontrakt. De har som det står i innlegget fått kontrakt, den er imidlertid skrevet slik at oppsigelsesfristen er satt til 1 dag! Her ønsker jeg å vise til AML § 15-3. Minimumstid er satt til 14 dager, hvorfor følger ikke Glåmdal dette?

Brannmenn i hele Norge bærer uniform, en uniform i ”fred” og en uniform når vi er i innsats. Den siste er i alle brannvesen jeg vet om definert som vernebekledning. Er det da riktig at den ansatte eller i dette tilfellet midlertidig ansatte skal dekke kostnadene av dette selv? Heldigvis finnes det også her en forskrift å vise til. Forskrift om vernetøy 1993-05-24 nr. 1425 legger helt klare retningslinjer for hvem som skal dekke dette, nemlig arbeidsgiver!

Jeg tror Glåmdal er alene i landet om en slik løsning som jeg synes er utrolig kreativ for en slunken kommunekasse, men den hører ikke hjemme i et kommunalt brannvesen! Det er lov å være blakk, men det gir ikke fritak fra lover eller forskrifter!
Lengre ut i artikkelen skriver Pedersen at han ønsker seg en lærlingeordning. Ja, det er lov å ønske seg, men da må jo han som alle andre engasjere seg i det arbeidet som i disse dager legges ned fra Justisdepartementet sin side om brannmenns krav til utdanning (utdanningsutvalget). Forslaget om fagbrev har for øvrig vært diskutert, men funnet ikke relevant da dagens krav til brannmenn ligger høyere enn det et fagbrev kan tilby!

Min anbefaling blir derfor at brannsjef Pedersen begynner å følge loven. Jeg ønsker også å sende en anbefaling til de to blide hospitantene Mikael og Lars om at et medlemskap i Fagforbundet er vel anvendte penger!
Jeg håper i det minste på at løsningen dere er med på gir dere fast jobb som brannmenn, noe som for øvrig er verdens beste jobb!!

COMMENTS